varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Konstgräsplaner

Konstgräsplan, Övrevi idrottsplats

Konstgräsplan, Övrevi idrottsplats.

Med anledning av coronaviruset covid-19

Regeringen har meddelat att kommunala idrottsanläggningar kan hålla öppna för alla åldersgrupper då dessa verksamheter regleras av begränsningsförordningen. Därför är Varbergs kommuns idrottsanläggningar nu öppna för alla åldersgrupper.

I varje anläggning har vi skyltat upp med information om hur många personer som maximalt får vistas i anläggningen samtidigt. Det är av största vikt att maxantalet inte överstigs.

Från den 1 juli är omklädningsrummen öppna igen, men begränsningsförordningen gäller fortfarande. Begränsningsförordningen innebär ett maxantal på 2-3 personer som får vistas i omklädningsrummet samtidigt.

Enligt regeringens plan för avveckling av restriktionerna beräknas begränsningsförordningen tas bort den 15 juli. Och om inget annat meddelas gäller då full användning av omklädningsrummen igen.

Det är viktigt att alla föreningar och privata gruppen som använder idrottsanläggningarna planerar så att pandemilagen och begränsningsförordningen följs. Alla grupper och enskilda som utövar idrott omfattas av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Företrädare för berörda föreningar kommer att få mer detaljerad information via anläggningsbokningen.

Läs mer om hur kommunens verksamheter påverkas av covid-19.

Läs mer om hur kommunens verksamheter påverkas av covid-19. Länk till annan webbplats.

Det finns fem konstgräsplaner i Varbergs kommun. 

Förteckning konstgräsplaner:

Regler under vinterhalvåret

Under vinterhalvåret har vi regler för hur planerna får användas.

  • Snöbelagd plan får absolut ej beträdas
  • Snöröjning görs ej på kvällar och helger
  • Planen får ej användas innan klartecken ges från kultur- och fritidsförvaltningen
  • Enligt kultur- och fritidsnämndens snöpolicy skall planen vara spelbar senast två vardagar efter avslutat snöfall

För kontakt med vaktmästare se journummer nedan.

ikon

Kontakta oss

Enhetschef

Håkan Gustafsson

0340-886 55

0721-51 97 75

hakan.gustafsson@varberg.se

Journummer: 070-668 82 18

Måndag-fredag kl. 07.00-22.00

Lördag kl. 08.00-18.15

Söndag kl.08.00-21.00

Bokning:

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter