Sök

Lotteritillstånd

Ideella föreningar kan söka tillstånd att anordna lotterier. Här får du svar på de vanligaste frågorna i sådana ärenden som kommunen handlägger. Du kan också läsa om vad som gäller om din förening vill anordna bingo.

När ett lotteri ska anordnas av en förening som är verksam i Varberg, är det kommunen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet. 

Vem får anordna lotteri?

Kommunen kan ge tillstånd till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

När krävs det tillstånd?

Nästan alla lotterier som anordnas för allmänheten kräver tillstånd. Om din förening vill ordna ett eller flera lotterier, där det totala insatsbeloppet är *högst 20 prisbasbelopp över en treårsperiod, så ska föreningen ansöka om en registrering. Detta kallas ett §17-lotteri.

*2019 års prisbasbelopp är 46 500 kronor.

När behövs det inte tillstånd?

Om det handlar om ett mindre lotteri i samband med föreningsaktiviteter eller sammankomster behövs inget tillstånd. Lottpriset får vara högst 1/6000-dels prisbasbelopp*. Lotterna får bara säljas på platsen för aktiviteten eller sammankomsten. Den sammanlagda vinsten på hela lotteriet får vara max 1/6-dels prisbasbelopp*. Detta kallas för ett §19-lotteri.

*2019 års prisbasbelopp är 46 500

​Var söker man tillstånd

Ansökan om registrering görs på blankett och insändes till kultur- och
fritidsförvaltningen, 432 80 Varberg.  Du kan hämta blankett här.länk till annan webbplats

Vad kostar det?

Tillstånd/registrering kostar 300 kronor och gäller under en treårsperiod. Det tillkommer också ett kontrollantarvode som är tre procent på lotteriets omslutning (omsättning). Kontrollantarvodet är max 4 500 kronor.

Hur går kontrollen till?

Föreningen utser en lotteriföreståndare och kultur- och fritidsförvaltningen tillsätter en lotterikontrollant. Innan lotterier börjar ska lotteriföreståndaren och kontrollanten vara överens om alla detaljer som rör lotteriet. Kontrollanten ser  till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och kan också hjälpa föreningen med tips och råd. Det är kontrollanten som gör vinstdragningen. När allt är färdigt ska lotteriet skriftligt redovisas till kontrollanten.

Vad räknas som lotteri?

Tänk på att det finns olika typer av lotterier. Aktiviteter som till exempel kortspel, vadslagning, marknads- och tivolinöjen (pilkastning, bollkastning med mera) räknas också som lotterier. I princip alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Det statliga organet för lotterier heter Spelinspektionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster På deras webbplats hittar du detaljerad information om allt som har med lotterier att göra.

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

Varberg direkt

0340-880 00

nina.brunhage@varberg.se

Besöksadress:

Norra Vallgatan 14

ikon

Självservice & blanketter