Sök

Föreningsenkät: Lokaler och anläggningar idag och i framtiden

Vad tycker din förening om tillgången till lokaler och anläggningar? Hur väl täcker de dagens behov? Och vilka behov ser ni i framtiden?

Under vintern 19/20 genomför kommunen en genomlysning av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar. Som ett led i detta arbete är det viktigt att få ta del av föreningars åsikter och synpunkter om kommunens- och egna ägda anläggningar. Detta för att vi ska kunna skapa oss en så bra bild som möjligt om vilka anläggningar som krävs i framtiden. Vi är därför mycket tacksamma om ni tar er tid att svara på några frågor angående era nuvarande och framtida lokal- och anläggningsbehov.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter