Sök

Stimulansbidrag för insatser för jämställdhet

Vilka föreningar får söka?

Ideella föreningar som är verksamma inom kultur- och fritidsområdet i Varbergs kommun. Bidraget kan inte sökas av politiska partier, religösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller studieförbund.

Vad får föreningen bidrag för?

 • Insatser som leder till ett jämställt föreningsliv. Med detta menas insatser som tar bort eventuella strukturer som kan upplevas som ett hinder för en person av ett visst kön att delta i en förenings aktiviteter.
 • Bidrag kan t e x sökas för utbildning i föreningens regi  eller i samarbete med annan aktör.
 • För sitt arbete med värdegrundsfrågor riktat till jämställdhet.
 • Riktade aktiviteter i syfte att attrahera ett i föreningen underrepresenterat kön.

Hur ansöker man?

Från och med våren 2019 ska ansökan göras i Interbook Go . Det finns en lathundöppnas i nytt fönster framtagen för att göra en bidragsansökan. Information har mejlats till samtliga föreningar. Har din förening inte fått information så hör av er, se kontaktuppgifter nedan

Vid ansökan ska följande frågeställningar belysas:

 • Vad ska göras?
 • Hur ska ni nå ut med information om insatsen till berörd målgrupp?
 • När ska insatsen genomföras?
 • Var ska det genomföras?
 • Eventuella samarbetspartners?
 • Kostnader
 • Eventuella intäkter

När ansöker man?

Ansökan kan göras löpande under året, dock senast 1 december. Handläggningstid är max 60 dagar.

När ska projektet redovisas?

Senast två månader efter avslutat projekt på särskild blankett.PDF (pdf, 465.8 kB)

Ansökan skickar du till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter