Sök

Stimulansbidrag för insatser för jämställdhet

Vilka föreningar får söka?

Ideella föreningar som är verksamma inom kultur- och fritidsområdet i Varbergs kommun. Bidraget kan inte sökas av politiska partier, religösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller studieförbund.

Vad får föreningen bidrag för?

  • Insatser som leder till ett jämställt föreningsliv. Med detta menas insatser som tar bort eventuella strukturer som kan upplevas som ett hinder för en person av ett visst kön att delta i en förenings aktiviteter.
  • Bidrag kan t e x sökas för utbildning i föreningens regi  eller i samarbete med annan aktör.
  • För sitt arbete med värdegrundsfrågor riktat till jämställdhet.
  • Riktade aktiviteter i syfte att attrahera ett i föreningen underrepresenterat kön.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på fastställd blankett.PDF (pdf, 124.6 kB)

När ansöker man?

Ansökan kan göras löpande under året. Handläggningstid är max 60 dagar.

Ansökan skickar du till:

Kultur- och fritidsförvaltningen

432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter