varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar

Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar kan sökas av föreningar som bedriver publika/offentliga kulturaktiviteter.

Med anledning av coronaviruset covid-19


Coronapandemin påverkar Varbergs föreningar och kulturarrangörer och för att underlätta för dem tog kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott beslut den 16 april om ett undantag från bidragsreglerna som ska gälla under 2020.
Läs mer om vilka bidrag som påverkas.

Vilka föreningar kan söka?

En arrangörsförening är en förening som utövar en serie med kulturaktiviteter av olika slag. Konsertföreningen och Varbergs Riksteaterförening är två exempel på arrangörsföreningar i Varberg. I föreningens stadgar ska det tydligt framgå att syftet med föreningen är att bedriva kulturell verksamhet. Läs mer om stödet i bidragsbestämmelserna.PDF (pdf, 302.4 kB)

Hur ska ansökan göras?

Från och med hösten 2019 ska ansökan göras i Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan. Samtliga föreningar ska ha fått information och även behörighet till systemet för att kunna göra en ansökan.

När ska ansökan skickas in?

Ansökan ska göras senast 1 december året före det kalenderår aktiviteterna ska äga rum.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter