varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Stöd till verksamhet inom kulturområdet

Vilka föreningar får söka?

Föreningar eftersträvar att det finns ett jämställdhetsperspektiv i den verksamhet som bedrivs och ger förutsättningar för att alla ska kunna delta oavsett kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning - får söka. Det ska tydligt framgå i föreningens stadgar att det primära syftet med föreningen är att bedriva kulturell verksamhet. Föreningen ska också vara skriven och verksam i Varbergs kommun.

Vad ska stödet användas till?

Det kommunala stödet avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska därför själva bidra genom att betala en skälig medlemsavgift samt att i övrigt på andra sätt medverka till stödjande av föreningens ekonomi. Stödet avser att täcka en del av de totala kostnaderna.

När kan stödet sökas?

Ansökan lämnas senast 31/12 året före det kalenderår ansökan avser.

Blankett och bidragsbestämmelser hittar du nedan.

ikon

Kontakta oss

Kulturchef

Ingemar Arnesson

Norrgatan 25

0340 882 50

0733 49 82 50

ingemar.arnesson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter