varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Stöd till studieförbund

Vem kan söka bidrag?

Kommunalt bidrag utgår till avdelning som tillhör godkänt studieförbund och till verksamhet som är bidragsberättigad (enligt Folkbildningsrådet)och genomförs i Varbergs kommun.

Det finns tre olika bidrag att söka

Grundbidrag

Bidraget fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av föregående års totala kommunanslag.

Volymbidrag

Alla verksamhetsformer räknas in i underlaget, studiecirklar, kulturprogram samt annan gruppverksamhet. Fördelningen beräknas på antalet deltagartimmar från det senaste redovisade verksamhetsåret.

Målgruppsrelaterade bidrag

Detta bidrag riktar sig till särskilda målgrupper: arbetslösa/arbetssökande, invandrare och funktionshindrade enligt Folkbildningsrådets definition. Fördelningen beräknas på antalet deltagartimmar från det senaste redovisade verksamhetsåret. Minst hälften av deltagarna skall tillhöra målgruppen.

Hur ska ansökan göras?

Från och med hösten 2019 ska ansökan göras i Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan. Samtliga studieförbund ska ha fått information och även behörighet till systemet för att kunna göra en ansökan.

När ska man söka?

Ansökan om bidrag för kommande verksamhetsår skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober innevarande verksamhetsår.

ikon

Kontakta oss

ikon

Självservice & blanketter