Sök

Projektstöd

Varbergs kommun kan ge projektstöd till kulturprojekt av olika slag. Exempel på kulturprojekt är sommarteatrar, festivaler, danstävlingar med mera.

Med anledning av coronaviruset covid-19

Den 27 maj 2021 tog kultur- och fritidsnämnden därför beslut om ett tillfälligt undantag från bidragsreglerna.
Läs mer om vilka bidrag som påverkas.

Vem kan söka projektstöd?

  • Föreningar
  • Organisationer
  • Nätverk
  • Enskild firma

När ska ansökan skickas in?

Ansökningar kan göras löpande under året. Ansökan måste dock lämnas in senast en månad innan projektet ska genomföras. Vid större projekt, kontakta gärna kultur- och fritidsförvaltningen för en dialog. Här hittar du ansökningsblankett. Pdf, 163.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 163.8 kB)

Skicka ansökan till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

Hur redovisas projektet?

Senast en månad efter avslutat projekt ska en redovisning av hur projektet har gått skickas till kultur- och fritidsförvaltningen. Om de grundläggande förutsättningarna för projektet har ändrats måste stödet återbetalas. Fyll i blanketten Pdf, 309.2 kB. (Pdf, 309.2 kB) och skicka den till kfn@varberg.se eller per post till:
kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter