Sök

Särskilt verksamhetsbidrag

Vilka föreningar får söka?

Föreningar med barn-och ungdomsverksamhet kan söka för oförutsedda kostnader som inte ryms inom övriga bidragsformer.

Vad får föreningen bidrag för?

Kostnader som inte kunnat förutses.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på särskild blankett. PDF (pdf, 103.9 kB)
Från och med våren 2019 ska ansökan göras i Interbook Go. Mer information kommer inom kort.

När ska ansökan göras?

Löpande under året.

Ansökan skickar du till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

0340-882 54

073-062 82 54

nina.brunhage@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter