varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Lokalt aktivitetsstöd

Idrottsföreningar, pensionärsföreningar och övriga föreningar kan söka lokalt aktivitetsstöd hos kommunen. Här kan du läsa om hur du går till väga.

Tänk på: Både ansökan och närvarorapportering görs digitalt! Undantaget är pensionärsföreningar som ansöker på pappersblankett. Mer information om hur du ansöker finns längre ner på sidan.

Vilka föreningar kan söka?

 • Förening som redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år.
 • Förening som redovisar verksamhet för funktionsnedsatta.
 • Handikappförening som redovisar verksamhet, alla åldrar.
 • Pensionärsförening eller föreningar som bedriver pensionärsverksamhet kan söka för aktiviteter särskilt riktade mot målgruppen.

Hur ansöker man?

Idrottsföreningar närvarorapporterar och ansöker digitalt i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline.  Övriga föreningar närvarorapporterar och ansöker digitalt i kommunens system Aktivitetsstöd. Pensionärsföreningar och föreningar med pensionärsverksamhet ansöker på pappersblankett.

Läs hur man gör för de olika föreningskategorierna: 

Idrottsföreningar

Pensionärsföreningar och föreningar med pensionärsverksamhet

Övriga föreningar

Vad kan föreningen få bidrag för?

Aktiviteter som föreningen anordnar för sina medlemmar enligt villkoren nedan. Medlemmarna ska bo i Varbergs kommun.  

Vad är villkoren för en godkänd aktivitet?

 • Minst 3 och max 30 deltagare i bidragsberättigad ålder 7-25 år  (ledare i bidragsberättigad ålder får  räknas som deltagare en gång per dag).
 • Aktiviteten/gruppen har minst en ledare.
 • Ledaren måste vara medlem i föreningen.
 • Ledaren får ej vara ledare för flera grupper under samma tid.
 • Aktiviteten ska vara minst en timme med gemensam samling och avslutning.
 • Aktiviteten ska vara planerad och beslutad av styrelse, sektion eller medlemsmöte.
 • Aktiviteten genomförs i föreningens regi.
 • Bidrag ges en gång per dag och deltagare inom samma förening.
 • Ej kommersiella arrangemang i föreningens regi, t e x bingo, dans, basar m m.
 • Ej studiecirklar anordnat av  studieförbund.
 • Ansökan och digital närvaro- och aktivitetsrapportering skall ske i IdrottOnline (idrottsföreningar). Övriga föreningar ansöker och rapporterar i kommunens e-tjänst "Aktivitetsstöd". Pensionärsföreningar redovisar och ansöker på pappersblankett.
 • Föreningar kan bli uttagna för kontroll och stickprov.

I övrigt följer kommunen Riksidrottsförbundets regler.

När söker man?

Bidraget är uppdelat i två perioder.

 • Period 1 gäller tiden 1 januari - 30 juni, söks senast 28 augusti.
 • Period 2 gäller tiden 1 juli - 31 december, söks senast 28 februari.
ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

0340-882 54

073-062 82 54

nina.brunhage@varberg.se

Besöksadress

Norrgatan 25

ikon

Självservice & blanketter