varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bidrag och stöd inom idrotts- och fritidsområdet

Ideella föreningar, studieförbund med flera kan söka föreningsbidrag och stöd i olika former hos kommunen. Varbergs kommun delar också varje år ut stipendier inom området kultur och fritid.

Med anledning av coronaviruset covid-19


Coronapandemin påverkar Varbergs föreningar och kulturarrangörer och för att underlätta för dem tog kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott beslut den 16 april om ett undantag från bidragsreglerna som ska gälla under 2020.
Läs mer om vilka bidrag som påverkas.

Det finns ett antal olika bidrag till föreningar:

För att kunna söka föreningsbidrag ska en förening:

Mer om vad detta innebär kan du läsa i våra bidragsbestämmelser.PDF (pdf, 302.4 kB)

Under respektive flik i menyn kan du läsa mer om vilka regler som gäller för de olika stöden. Du hittar också information om kommunens årliga stipendier.

ikon

Kontakta oss

Fritidschef

Mari Hagborg-Lorentzon

0340-882 63

0768-99 82 63

mari.hagborg.lorentzon@varberg.se

Handläggare

Nina Brunhage

0340-882 54

0730-62 82 54

nina.brunhage@varberg.se

Besöksadress:

Varberg direkt

Norra vallgatan 14

Självservice & blanketter