varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bidrag, stöd och stipendier

Varbergs kommun vill bidra till ett rikt kultur- fritids- och idrottsliv. Som ett led i att möjliggöra detta ger kommunen bidrag och stöd  i olika former och för olika verksamheter.

Med anledning av coronaviruset covid-19


Coronapandemin påverkar Varbergs föreningar och kulturarrangörer och för att underlätta för dem tog kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott beslut den 16 april om ett undantag från bidragsreglerna som ska gälla under 2020.
Läs mer om vilka bidrag som påverkas.

Det finns tre olika områden att söka stöd för: kultur, idrott och fritid samt ungdomsprojekt. En del av stöden är verksamhetsstöd till föreningslivet medan andra stöd ges till projekt som genomförs under en begränsad tidsperiod. Kriterierna för att få ett stöd eller bidrag finns i de bidragsbestämmelserlänk till annan webbplats som antas av kommunfullmäktige varje år. I länkarna hittar du mer information om vilka stöd och bidrag som finns inom respektive område. 

Stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling

Ideella föreningar som är verksamma inom kultur- och fritidsområdet i Varbergs kommun kan söka stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling.

Kultur- och fritidsstipendier

Varbergs kommun delar årligen ut kultur- och fritidsstipendier. Det utdelas också hedersplakett till person som utövat eller främjat kultur- eller fritidsverksamhet med anknytning till kommunen.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter