Sök

Anmälan till: Prova på hälsofrämjande läsning - Biblioterapi

Tisdag 22 september 15.00-16.30

Tycker du om att läsa? Vill du nå en större förståelse för dig själv och andra? Då kan biblioterapi vara något för dig! Biblioterapi är en metod där läsning av texter och samtal kring dessa är i fokus. Tyngdpunkten ligger på ett ökat välbefinnande. Hösten 2020 erbjuder Varbergs bibliotek två tillfällen då Du är välkommen att prova på biblioterapi. Samtalen sker på lika villkor, i en vänlig och öppen atmosfär. Inga förberedelser krävs. Vi läser kortare texter som noveller och dikter när vi möts. Under tiden diskuterar och reflekterar vi över innehållet och de som vill delar med sig av sina erfarenheter eller tankar som texten ger upphov till. Det bjuds på frukt och dricka. Samtalsledare: Harriet Runevad och Lillemor Åkerman, bibliotekarier. För mer information: lillemor.akerman@varberg.se

Anmälan: här eller Stadsbiblioteket 0340 – 88600, senast 21/9. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför begränsat antal platser till sex stycken.

Plats: Hörnrummet, övre plan

Nästa tillfälle: Tisdag 6 oktober 17.00 – 18.30


ikon

Kontakta oss

Varbergs bibliotek

Självservice & blanketter