Sök

Yrkesutbildning till undersköterska

Omsorgspersonal sitter med en äldre dam

Varbergs omsorg genomför nu en storsatsning på personalen inom äldreomsorgen.

Vill du omsätta din erfarenhet och dina kunskaper och få en utbildning till undersköterska? Då är Varbergs omsorgs erbjudande till vårdbiträden något för dig.

Satsning på personal och kvalitet

Varbergs omsorg genomför en satsning på personalen inom äldreomsorgen och inom verksamheter för funktionsnedsättning. Det är en satsning på medarbetarna och på kvalitet i omsorgen. Vi erbjuder kompetens- och karriärutveckling och satsningen är både på medarbetare med tidsbegränsad anställning och fast anställda, i form av olika erbjudanden.

Erbjudandena skiljer sig åt beroende på vad du har för vårderfarenhet och anställningsform. Klicka dig fram till ditt erbjudande i vänster marginalen.

För att få din nya titel

Efter examen får du ett diplom från utbildningsanordnaren Hermods för alla yrkesämnen du läst.
För att erhålla diplom från Vård- och omsorgscollege som Varbergs kommun som arbetsgivare begär, för anställning som undersköterska eller stödassistent, behöver du själv ansöka om diplomet via Vård- och omsorgscollege. 

Vård- och omsorgscollege kräver godkända betyg i kärnämnena:

  • Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng
  • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
  • Gymnasiearbete eller Vård och omsorgspecialisering 100 p (går att läsa under eller efter studietiden)
  • Psykologi 1- 100 poäng (går att läsa under eller efter studietiden)

Har du sedan tidigare läst svenska och samhällskunskap på gymnasienivå och har godkänt betyg i dessa ämnen behöver du inte läsa dem igen. Annars behöver du komplettera vilket du kan göra efter eller under undersköterskeutbildningen.

Rött hjärta med text
ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

HR-konsult

ikon

Självservice & blanketter