Sök

Trafikregler

Varbergs kommun arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågorna i fokus. De flesta trafikregler finns i trafikförordningen men det finns också lokala trafikföreskrifter som kommunen ansvarar för.

De flesta trafikregler som gäller på väg finns i trafikförordningenlänk till annan webbplats (SFS nr 1998:1276) och i vägmärkesförordningenlänk till annan webbplats. De reglerna är generella och gäller i hela landet. I trafikförordningen beskrivs trafikreglerna och hur lokala trafikföreskrifter får införas. I vägmärkesförordningen finns allt om våra vägmärken och vad som gäller vid utmärkning på vägen.

Du kan få mer information om generella trafikregler på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats. Där står det om såväl stannande och parkering som andra trafikregler.

Utanför vägar får man nästan aldrig köra. Reglerna för detta finns i terrängkörningslagenlänk till annan webbplats (SFS nr 1975:1313) och terrängkörningsförordningenlänk till annan webbplats (1978:0594).

Lokala trafikföreskrifter

Det finns också lokala trafikföreskrifter som är framtagna just för Varberg. Dessa ansvarar kommunen för och du hittar dem i Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifterlänk till annan webbplats - RDT.

ikon

Kontakta oss

Trafikingenjör

Lennart Derle

Hamn- och gatuförvaltningen

073-098 81 31

lennart.derle@varberg.se

 

Trafikhandläggare

Hans-Eric Pehrson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-658 81 57

hans-eric.persson@varberg.se

 

ikon

Självservice & blanketter