varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Tomgångskörning

I Varberg får motorn gå på tomgång max en minut, enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer.

Utsläppen vid tomgångskörning blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. Om du vintertid behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar bilen.

Undantag från enminutsregeln

Förbudet gäller inte

• om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö

• för fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning
(annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Saken utreds sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter