Sök

Parkeringsplatser, allmänna

Sluta leta - parkera i våra parkeringshus

Varbergs kommun har generösa parkeringsvillkor och tillämpar parkeringsskiva, p-skiva, vilket innebär att det är gratis att parkera på kommunala parkeringar.

Längsta uppställningstid är i allmänhet 24 timmar. På vissa ställen är det kort parkeringstid. Det gäller särskilt i centrum, där det oftast krävs parkeringsskiva på platser som är tidsbegränsade 1-10 timmar.

Centralt i Varberg finns det fyra parkeringshus, dessutom en rad parkeringsplatser runtom i staden på öppen mark.

Parkeringskartor

Avståndskarta mellan P-hus i centrumPDF (pdf, 205.4 kB)

Parkeringskarta innerstadenPDF (pdf, 696 kB)

Parkeringskarta ApelvikenPDF (pdf, 490.3 kB)

Parkeringskarta GetterönPDF (pdf, 347.2 kB)

Digital parkeringskarta för Varbergs centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sluta leta - använd våra parkeringshus

Parkera i något av våra fyra parkeringshus med över 1 000 p-platser, bara någon minut från torget.

P-hus Briggen

Aktuellt: Underhållsarbete i p-huset innebär förändrade parkeringstider under v. 44-50.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Briggen ligger väster om Varbergs station på Östra Hamnvägen, centralt men vid sidan av stadskärnan i Varbergs hamnområde. I p-huset gäller:

Plan 1-3: 10-timmarsparkering med p-skiva
Plan 4 och gatuparkeringen utanför p-huset: 17 timmar, ingen p-skiva behövs.

Observera att det är parkeringsförbud kl 23-06 på plan 4 och på gatuparkeringen eftersom platserna ska vara lediga för pendlare på morgonen. 

Om du vill stå längre finns betalparkering och längsta parkeringstid är 15 dygn.
Nattparkering enstaka nätter: 30 kr/natt
Nattparkering en månad: 350 kr/månad
Långtidsparkering max 15 dygn: 80 kr/dygnet

P-hus Kyrkoherden

Kyrkoherden ligger i centrumkärnan, infart både från Bäckgatan och Prästgatan. I p-huset gäller 3 timmar med p-skiva.

P-hus Lorensberg

Lorensberg har infart från Östra Vallgatan och Sveagatan. I p-huset gäller 3 timmar på entréplan och 10 timmar på nedre plan med p-skiva. Det finns också möjlighet att parkera över natt mot betalning.
Nattparkering enstaka nätter: 30 kr/natt
Nattparkering en månad: 350 kr/månad

P-hus Kanngjutaren

Snidaregatan. I p-huset gäller 10 timmar med p-skiva. Det finns också möjlighet att parkera över natt mot betalning. 
Nattparkering enstaka nätter: 30 kr/natt
Nattparkering en månad: 350 kr/månad

Så betalar du parkeringsavgiftenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i våra parkeringshus.

Frågor om parkeringshusen besvaras av Varbergs Fastighets ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tel 0340-50 60 00.

Vem ansvarar för vad?

Riksdagen beslutar om lagstiftningen i parkeringsfrågor. Transportstyrelsen bereder och föreslår förändringar av förordningar och föreskrifter inom trafikområdet. Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen har sedan inom sitt ansvarsområde att tillämpa regelverket i sin myndighetsutövning. Om man vill överklaga ett beslut om felparkeringsavgift så vänder man sig till polismyndigheten lokalt i Varberg.  

Hamn- och gatuförvaltningen strävar ständigt efter att underlätta och informera dig som vill parkera din bil i Varberg. Detta sker till exempel genom att markera vissa utfarter och 10-metersgränser från korsningar och övergångsställen på platser där det kan vara svårt att tyda.

Trafikförordningen

Som trafikant har man skyldighet att ha kännedom om gällande regler när man tar sig fram i trafiken. I Transportstyrelsens broschyr, Stanna och parkeralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, hittar du en bra och lättöverskådlig information. För mer detaljerad information, se Trafikförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kap 3 §47-57 för reglerna för stannande och parkering.

Privata parkeringar

En del parkeringar i Varberg förvaltas av andra aktörer än Varbergs kommun, vilket framgår av skyltningen. I de fall man får en parkeringsanmärkning där så vänder man sig direkt till de ansvariga, inte till polismyndigheten.

Synpunkter eller felanmälan?

Synpunkter

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Du kanske har förslag på förbättringar, kritik eller kanske vill visa din uppskattning.

Felanmälan

Vi hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter