varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Innan arbetet påbörjas måste du som entreprenör tänka på den övriga trafiken och tillgängligheten på gatan. Därför måste du ha en tillfällig trafikanordningsplan som visar hur olika trafikantgrupper kan ta sig förbi arbetsområdet.

Du som är entreprenör ansvarar för att märka ut skyltar och avstängningar på arbetsplatsen och för att utföra tillräckliga skyddsåtgärder. 

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska beskriva vilka vägmärken och andra trafikanordningar som krävs för att hög säkerhet ska uppnås för såväl de som utför arbetet som för alla trafikantgrupper. Särskild hänsyn ska tas till gående, cyklister, kollektivtrafik, funktionshindrade med flera. Entreprenören är skyldig att avstängningar är hela och rena under entreprenadtiden.

Tänk på att det är viktigt med en fungerande framkomlighet för utrymning och att du som entreprenör behöver följa anvisningarna i Utrymning med hjälp av RäddningstjänstenPDF (pdf, 1.8 MB).

Taxa

Från och med den 1 januari 2021 tar Varberg kommun ut en taxa för ansökan om TA-plan.PDF (pdf, 367.3 kB)

Så ansöker du:

Du gör din ansökan om TA-plan via vår e-tjänstlänk till annan webbplats. Observera att ansökan behöver göras 15 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas. Om du har kompletterande uppgifter till din ansökan, exempelvis förändrad Ta-plan eller dylikt, kan du komplettera din ansökanlänk till annan webbplats.


 • Inga planerade gatuarbeten får utföras under perioderna:

vecka 25 till och med vecka 35,
vecka 50 till och med vecka 2.

I länklistan finns trafikanordningsplanerna VBG, dels för bygg och kran, dels de generella (allmänna) tillfälliga trafikanordningsplanerna.

Regler för schakt i allmän markPDF (pdf, 86.1 kB)

PrislistaPDF (pdf, 91.3 kB)

För att få använda offentlig (allmän) plats i ett annat syfte än det som marken är avsedd för krävs tillstånd av polismyndigheten. Detta kan du läsa mer och ansöka om på Använda offentlig plats.

Trafikintensiva vägnätet inom Varbergs kommun

Vid vägarbete på det trafikintensiva vägnätet får arbete endast utföras under tiderna 09.00-15.00 och 19.00-06.00.De trafikintensiva gatorna inom Varbergs kommun är:

 • Väg 41 mellan från södra sidan av järnvägsövergången till cirkulationsplats Lassabacka
 • Väg 153 Värnamovägen mellan cirkulationsplats Lassabacka till västra  påfarten till motorvägen
 • Väg 760 Västkustvägen
 • Väg 798 Österleden
 • Väg 800 Östra Hamnvägen mellan Getterövägen till Otto Torells gata
 • Väg 801 Getterövägen mellan cirkulationsplats Lassabacka till Östra Hamnvägen
 • Almers väg
 • Birger Svenssons väg
 • Rosenfredsgatan
 • Södra Vägen mellan Ranelidsrondellen till Almers väg
 • Träslövsvägen
 • Västra Vallgatan
 • Äckregårdsvägen
 • Österängsvägen
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter