Sök

Öppningsanmälan

Avspärrning för gatuarbete

Innan ett planerat arbete påbörjas ska öppningsanmälan lämnas in till hamn- och gatuförvaltningen. Därefter gör vi en syn av området tillsammans med entreprenören som ska gräva i gatan.

Observera att öppningsanmälan för schakt på allmän mark ska lämnas in 14 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas. 

Fyll i en ansökanPDF (pdf, 367.3 kB) och skicka in till oss eller ansök via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

All återställning av beläggning respektive stensättning skall utföras av hamn- och gatuförvaltningen på ledningsägarens bekostnad enligt prislistaPDF (pdf, 91.3 kB)

Följande skador på gatu- respektive parkmark ska åtgärdas löpande under garantitiden, enligt reglerna för schakt i allmän markPDF (pdf, 86.1 kB):

Gatumark
• Sättningar överstigande 20 mm, mätta med 3 meter lång rätskiva lagd i godtycklig riktning.
• Snubbelfarliga kanter med nivåskillnad större än 5 mm.
• Övriga skador som kan sättas i samband med undermålig återställning och hotar trafiksäkerheten eller komforten för trafikanter och närboende (t ex vattensamlingar).

Parkmark
• Växter, buskar och träd som visar bristande vitalitet och förmåga att etablera sig ska bytas ut eller åtgärdas på annat sakkunnigt sätt.
• Synliga sättningar ska utjämnas.

Om brister upptäcks efter garantitidens slut kommer avgift att debiteras entreprenören enligt den kostnad som uppstår för att återställa marken. 

ikon

Kontakta oss

Gatuingenjör

Elias Werling

Hamn- och gatuförvaltningen

072-983 90 66

elias.werling@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter