Sök

Snöröjning och halkbekämpning

Vi ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på kommunala gator och gång- och cykelvägar. Detta utförs av oss själva och anlitade entreprenörer.

Information om hur snöröjningen går till finns i våra riktlinjer för vinterväghållning i Varbergs kommun Pdf, 41.3 kB. (Pdf, 41.3 kB). Riktlinjerna anger bland annat att utryckning för bostadsområden sker vid 6 cm snödjup. Vinterväghållningen ska göras så att hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra tillgänglighet uppfylls.

Du hittar vilka gator, gång- och cykelvägar som vi snöröjer i karta över Varbergs centrum. Länk till annan webbplats.

Vad är fastighetsägares ansvar?

Kommunen snöröjer och halkbekämpar gångbanor i centrum som gränsar till kommunal mark medan fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av samtliga trottoarer som gränsar till den egna fastigheten. Att ansvaret för trottoaren ligger på fastighetsägaren är inte något unikt för Varberg. Motsvarande ansvarsförhållanden finns i merparten av Sveriges kommuner.

För att snöröjningsfordonen ska komma fram är det viktigt att se till att inga buskar eller träd hänger ut från fastigheten.

Fastighetsägaren ansvarar även för att förhindra ras av snö och is från fastighetens tak. Fastighetsägaren ansvarar för att öppna upp till sin egen fastighet det vill säga skotta bort vallarna som plogbilen åstadkommer. I riktlinjerna för gångbanerenhållning Pdf, 69.7 kB. (Pdf, 69.7 kB) i Varbergs kommun kan du läsa mer.

Gratis sand för avhämtning

Visste du att du kan hämta gratis sand (sandningsflis) för halkbekämpning på parkeringen vid Arena Varberg, Kattegattsvägen?

Snöröjning vid förskolor och skolor

För att garantera säkerheten för barn i förskola och skola behöver snöröjning och halkbekämpning på skolgårdar och parkeringar i anslutning till dessa byggnader ske när barn, personal och vårdnadshavare inte är på plats. Därför förekommer plogning och sandning på kvällar och delvis även nattetid och på helger då ytorna är tomma och tillgängliga.

Hjälp med snöröjning och halkbekämpning

Kommunen erbjuder hjälp med snöröjning och halkbekämpning av trottoarer för pensionärer och sjukskrivna. Kontakta hamn- och gatuförvaltningen om du är intresserad av att få mer information.  

Synpunkter eller felanmälan?

Synpunkter

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Du kanske har förslag på förbättringar, kritik eller kanske vill visa din uppskattning.

Felanmälan

Vi hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter