Sök

Cykling och cykelvägar

Cyklar i cykelställ och en person som cyklar

Cykeln är ett naturligt inslag i Varbergs stadsbild. Vi arbetar för att utvecklas till en ännu attraktivare cykelkommun för både invånare och besökare. Detta genom att skapa sammanhängande säkra, effektiva och gröna cykelstråk, samt erbjuda en god service och cykelparkeringar nära attraktiva besöksmål.

Varberg växer, bygger till och bygger nytt. Vi strävar efter att öka tillgängligheten till staden för fler människor oavsett transportsätt. Vi arbetar även för att fler besökare ska kunna ta del av våra unika natur- och kulturvärden från cykelsadeln. I framtiden kommer staden att anpassas än mer till dig som cyklar. Redan idag kan det vara svårt att hitta bilparkering i innerstaden – då kan cykeln vara ett bra alternativ. Det kan du börja med redan idag!

Planerade åtgärder i cykelplan 2016-2020

Varbergs cykelnät

Det övergripande cykelnätet består dels av separata cykelbanor och dels av gator där bilar får köra. Sammanlagt har vi idag ca 17 mil cykelvägar i Varbergs kommun som du kan utnyttja när du ska ta dig till din fritidsaktivitet, arbetsplats eller skola. I Varberg är det hamn- och gatuförvaltningen som ansvarar för att utveckla det befintliga cykelvägnätet och inspirera till att fler väljer cykeln som transportmedel.  

Kattegattleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sveriges första nationella cykelled mellan Helsingborg och Göteborg, invigdes den 6 juni 2015. Leden går igenom kommunen och som cyklist kan du njuta av den fantastiska kusten. Vissa delsträckor i Varbergs kommun, bland annat längs gamla E6:an i söder, kommer att förbättras efterhand.

Monarkleden är en historisk cykelled i Monarkgrundaren Birger Svenssons spår. Den 40 km långa leden går mellan Birger Svenssons fabrik i Varberg och hans semesterhus Agnbäck i Kungsäter genom en naturskön miljö, från böljande odlingslandskap till skog och sjöar. Cykelleden är ett initiativ av Gödestads och Kungsäter-Gunnarsjös hembygdsföreningar.

Det finns en sträcka för cykelaktivitet i Håstensområdet Pdf, 4.5 MB. (Pdf, 4.5 MB) - sträckan är cirka tre kilometer mellan Håstens fritidsområde- och Gamla kyrkbacken/Kyrkoruinen. Markeringar i asfalten visar hur du ska cykla och du kan starta var du vill längs sträckan! Längs med vägen kan du även göra stopp på tre olika platser för att cykla över fyra olika roliga gupp. Guppen är anpassade efter BMX och trickcyklar och är tänkta att skapa möjlighet till en kul aktivitet på cykel.

Hyrcyklar

I centrala Varberg finns hyrcyklar som du enkelt hyr genom en app. Mer info om det hittar du under Cykeluthyrning Länk till annan webbplats..

Cykelkarta för Varberg

cykelkartan för Varberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vilka vägar som är lämpliga för cykeltrafik. Cykelkartan Pdf, 3.6 MB. (Pdf, 3.6 MB) i tryckt format finns att hämta på hamn- och gatuförvaltningen, Östra Långgatan 18, Stadshus B (Flickskolan), tel 0340-880 00.

Cykelreseplaneraren

Använda cykelreseplaneraren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få fram bästa cykelväg, hur lång tid det beräknas ta från en plats till en annan.

Cykelplan

Cykelplanen för 2016-2020 antogs av hamn- och gatunämnden i december 2016. För att öka andelen resor med cykel och minska antalet cykelolyckor kommer vi att under den kommande perioden i första hand fokusera på snabbare och säkrare arbetspendling och att koppla ihop cykelbanenätet. Vi kommer även att genomföra åtgärder inom områdena skola/fritid, rekreation och underlätta cykling till busshållplatser och järnvägsstationer.

Cykelvelometer

Här kan du ta del av Cykelfrämjandets rapport Kommunvelometer 2019 Länk till annan webbplats. som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år.

Synpunkter eller felanmälan?

Synpunkter

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Du kanske har förslag på förbättringar, kritik eller kanske vill visa din uppskattning.

Felanmälan

Vi hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter