Sök

Förnyelse av torget, kyrkan och Brunnsparken

Hamn- och gatuförvaltningen har haft ett uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för torget, kyrkan och Brunnsparken i Varberg. Planen lades till handlingarna av kommunstyrelsen i december 2016 men kan vara ett underlag inför framtida förändringar av området.

Utvecklingsplanen beskriver tio principer för framtida utveckling i området.
Torget, kyrkan och Brunnsparken i Varberg - utvecklingsplan Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)

Sammanställning av utfört arbete 2011-2015 Pdf, 11.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11.8 MB)
Rapporten ger en samlad bild av dialoger, utredningar och skisser som lett fram till utvecklingsplanen.

Eventuella framtida förändringar av torget hanteras i kommunens ordinarie budget- och investeringsprocess och planen kan då vara ett bra underlag vid framtagandet av förstudien till investeringen. 

Brunnsparken är ett redan beslutat projekt och den nya utformningen bygger på principerna i utvecklingsplanen.

Varför en utvecklingsplan?

Målet med arbetet i torgförnyelsen var:

 • att stärka stadskärnan inför kommande stadsutveckling
 • att ge förutsättningar för mer aktiviteter för alla åldrar
 • att fortsatt ha en väl fungerande torghandel
 • att ta vara på mycket av det som idag finns på platsen
 • att de tre platserna - Brunnsparken, kyrkotomten och torget - ska hänga ihop bättre. 

Viktiga milstolpar i arbetet

 • Nov 2012 - dialogworkshop med invånare, fastighetsägare, handlare och krögare
 • Jan/Feb 2013 - dialogworkshops med politiker
 • Sommar 2013 - sommar 2014 - utställning på kyrkans tomt "Idéoasen" för att uppmuntra synpunkter
 • Höst 2013 - skissuppdrag till tre arkitektbyråer
 • Dec-jan 2013/2014 - utställning av de tre skissuppdrag på Komedianten med synpunktslåda
 • Höst 2014 - inriktningsbild presenteras för kyrkan, fastighetsägare, politiker och allmänheten.
 • Vår 2015 - dialog om inriktningsbilden med ungdomar, torghandlare och skolelever
 • Vår 2015 - intervjuer på stan om inriktningsbilden
 • Höst 2015 - dialog om inriktningsbilden med köpmän och företagare
 • Höst 2015 och vår 2016 - sammanställning av inkomna synpunkter och framtagande av utvecklingsplan 
 • Vår 2016 - beslut i hamn- och gatunämnden
 • Hösten 2016 - utvecklingsplan skickades till kommunstyrelsen för fastställande
 • Hösten 2016 - utvecklingsplanen användes som underlag vid designdialogen för Brunnsparken
 •  December 2016 - kommunstyrelsen beslutade att lägga utvecklingsplanen till handlingarna och att eventuella framtida investeringar ska beredas enligt fastställd investeringsprocess.

Deltagare i dialogerna och synpunkter som kom fram i arbetet 2012-2013 Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.8 MB)

Synpunkter från medborgare på de tre skissförslagen 2014 Pdf, 97.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 97.5 kB)

Rapport från bedömargruppen 2014 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

2013 gjordes en kulturhistorisk utredning av Kulturmiljö Halland för att få en inventering och bedömning av platsernas och objektens kulturhistoriska värden.

Kulturhistorisk utredning Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.1 MB) 

Publicerade nyheter om torgförnyelsen

Fredstrappan, ny mötesplats på torget, länk till nyhet

Elever från Lindberg skola tyckte till om torgförnyelsen, länk till nyhet

Företagare tycker till om torget, länk till nyhet

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter