Sök

Vad har hänt i dialogen 2014?

Intensiv dialogvecka i maj

Den första delen av medborgardialogen fokuserades till en intensiv vecka i maj. De som medverkade i workshopparna var både människor som anmält sitt intresse och människor som kommunen särskilt bett att vara med, då de tillhör en av de målgrupper som identifierats som lätta att missa i dialogarbetet, men viktiga att fånga upp och lyssna på. De grupper som bjöds in särskilt var småbarnsföräldrar, unga vuxna, besökare, företagare, boende utanför centralorten och personer med funktionsnedsättning eller anhörig till personer med funktionsnedsättning.

Frågor som diskuterades i workshoppar och fokusgrupper handlade i första hand om vad som är viktigt för människor i den egna staden. Vilka värden vill man fylla staden med? Vilka verksamheter och företeelser? Vad saknas i Varberg idag? Alla enskilda förslag kommer inte att kunna realiseras. Men resultatet av det material som kom in blir ett mycket viktigt inspel i det fortsatta arbetet.

Parallellt med den externa dialogen så genomfördes en intern dialog med kommunens politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt ett urval av kommunens anställda.

Skolbesök och öppen dialog på stan

Under våren och sommaren fortsatte dialogen på olika sätt:
• Skolor besöktes. Över 300 elever i gymnasie- och högstadieåldern deltog i dialogen genom en mentometerundersökning med efterföljande samtal.
• Lördagen den 24 maj i Brunnsparken, Varberg och den 17 juli under evenemanget Hallifornia, flyttade dialogen ut på stan. Med hjälp av olika aktiviteter fångade vi upp synpunkter, idéer och frågor.

Framtidsvykort

Varbergare och besökare kunde under sommaren skicka in förslag, ritade bilder eller önskemål på ”Framtidsvykort”. Kommunen fick sammanlagt in runt 350 vykort med många förslag på vad människor vill kunna göra i Varbergs nya stadsdel och vad den ska innehålla.

Dialog på facebook

Under sommaren hölls en särskild Facebooksida, ”Dialog om stadsutvecklingen i västra centrum”, öppen. Sidan är nu stängdför insamling av synpunkter. Men fler och andra former av dialog planeras och när dessa drar igång har vi möjlighet att starta aktiviteten på sidan igen.

Dialog om dialogen

Den 23 augusti följdes dialogen upp med evenemanget "Dialog om dialogen", en avstämning där man fick möjlighet att reagera på de tankar och synpunkter som fångats upp under våren och sommaren. Efter det påbörjades en sammanställning och analys.

Namntävling

En namntävling om vad den nya stadsdelen ska heta, genomfördes också under sommaren. Alla som ville kunde skicka in namnförslag fram till den 31 juli. 274 unika namn kom in till kommunen. Av dessa valdes tre ut som allmänheten sedan kunde rösta på fram till den 30 september. Det förslag som fick flest röster var Västerport.


Eftersom det var tre personer som lämnade in namnförslaget Västerport lottades vinnaren fram. De tre personer som föreslog Västerport var Martin Reinholdsson, Stefan Asp och Ingmari Carlsson och det blev Ingmari Carlsson som vann lottningen.

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsansvarig

Annika Kallebäck

Samhällsutvecklingskontoret

0734-13 21 89

annika.kalleback@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter