varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Stadsutvecklingsprojektet

Flybild över hamnområdet.

Foto: Lars Bygdemark

Varbergs kommun står inför ett spännande stadsutvecklingsprojekt.  Västkustbanan ska förläggas i tunnel under staden, en ny hamn ska anläggas och stadsdelen Västerport ska utvecklas. För första gången på över hundra år kan staden kan växa mot havet.

Tre cirklar som beskriver de tre projekten i stadsutvecklingsprojektet. Varbergstunnelsn, Västerport och Farehamnen.

Stadsutvecklingsprojektet består av tre delar: Projekt Farehamnen, Projekt Varbergstunneln och Projekt Västerport.
2016 antog kommunfullmäktige en Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet Pdf, 128.4 kB. (Pdf, 128.4 kB). Dokumentet är en vägvisare och ett styrande ramverk och där står tydligt vad som gäller både för Stadsutvecklingsprojektet som helhet och för de tre olika projekten.

Dialog och samverkan

Hållbarhet och delaktighet är två viktiga förhållningssätt i både kommunens vision och i Stadsutvecklingsprojektet. För att ta reda på hur Varberg ska formas, och vad stadens nya delar ska innehålla, behövs invånarnas kreativa tankar och idéer.
Därför kommer medborgardialog och olika samverkansprojekt Öppnas i nytt fönster. att löpa genom hela projektet.

Unika möjligheter för Varberg

Statens beslut att leda Västkustbanan i en tunnel under Varberg, och Varbergs kommuns beslut att flytta Industrihamnen, betyder tillsammans att:Nuvarande järnvägsspår tas bort och bangården flyttas vilket frigör mark i centrum.

  • Området som idag upptas av Industrihamnen öppnas upp och blir tillgänglig för stadsutveckling.

  • Det byggs en ny, havsnära stadsdel som kommer få namnet Västerport. Västerport ska bli en attraktiv och hållbar blandstad. I utvecklingen av Västerport är tillgänglighet, mångfald och öppenhet viktiga ledord.

  • Varberg får en ny, modern och effektiv hamn, Farehamnen, som ligger nordväst om den nuvarande hamnen.

  • Varberg kan behålla sin station i centrum där den kommer vara ett nav för både lokal, regional och nationell kollektivtrafik. Stationsområdet flyttar cirka 150 meter norrut.

  • Varberg blir en ännu attraktivare kommun när det blir lättare att pendla både till och från staden, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för lokala företag att attrahera kompetent arbetskraft. Samtidigt får invånare i kommunen tillgång till en större arbetsmarknad och fler utbildningsorter. Varberg kopplar upp sig mot omvärlden.

Varberg växer!

Varberg är idag en av de kommuner i Sverige som växer snabbast i förhållande till sin folkmängd. Stadsutvecklingsprojektet ger unika möjligheter för Varberg att få en god och hållbar tillväxt, samtidigt som kommunen behåller, och skapar mer av, allt det som gör att Varberg har en sådan dragningskraft: närheten till havet, den levande stadskärnan, goda kommunikationer och en kreativ miljö!

ikon

Kontakta oss

Kommunikatör

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter