Sök

Ekokommunen Varberg

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner som vill främja utvecklingen mot ett samhälle som bygger på en ekologisk grundsyn och där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa.

Varbergs kommun deklarerade sig som ekokommun 1993 och har varit med i föreningen Sveriges Ekokommuner sedan starten 1995.

Sveriges Ekokommuner är ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel. Genom gemensamma gröna nyckeltallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster följer vi upp att utvecklingen går mot en hållbar utveckling.

Ta del av information om föreningen Sveriges Ekokommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och dess medlemskommuner.

Så här arbetar vi i Varberg

Alla kommunens verksamheter är delaktiga i miljöarbetet och arbetar för att uppnå miljömålen som antogs av kommunfullmäktige i mars 2008. Planeringskontoret, som lyder under kommunstyrelsen, hanterar övergripande miljö- och energiplanering. Miljöstrategen samordnar och redovisar miljömålsarbetet.

Vi är särskilt stolta över satsningen på förnybar och återvunnen energi. Stora delar av Varbergs stad värms upp av biobränslebaserad spillvärme från pappersbruket i Värö. Kommunen bedriver också ett långsiktigt arbete för att främja hållbara resvanor och satsar för att behålla vår position som en av Sveriges bästa cykelstäder.

Miljöpris​

Som ekokommun har man en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling. Att dela ut ett miljöpris är ett sätt att uppmuntra sådana initiativ. Varbergs kommuns miljöpris har delats ut sedan 1992.

ikon

Kontakta oss

Sofie Nilsson

Hållbarhetsstrateg

Samhällsutvecklingskontoret

sofie.nilsson2@varberg.se

Kontaktpolitiker

Harald Lagerstedt, (C)

Kommunfullmäktige och Servicenämnden

Kontakttjänsteman för Sveriges Ekommuner

harald.lagerstedt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter