Sök

Vägsamfällighet och vägförening

Enskilda vägar är ofta vägar utanför tätbebyggt område. De enskilda vägarna underhålls av vägsamfälligheter, vägföreningar, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer. Alla enskilda vägar som får statliga bidrag har skyldighet att hålla vägen öppen för allmän trafik.

Väghållaren har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en eller flera markägare väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar 

Ansökan

Bidrag som kan sökas av väghållaren:

Bidrag enskild utfartsväg

Vägen ska vara utfartsväg för fast boende. Ett driftsbidrag betalas ut för den del av vägen som överstiger 150 meter.

Bidrag utfartsväg, ansökanPDF (pdf, 45.9 kB)

E-tjänst - bidrag utfartsväglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Iståndsättnings- och byggnadsbidrag

Bidrag till vägsamfälligheter som får statligt bidrag. Bidraget kan användas till exempel ny beläggning.

Iståndsättnings- och byggnadsbidrag, ansökanPDF (pdf, 71.1 kB)

E-tjänst - iståndsättnings- och byggnadsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Drift- och underhållsbidrag

Bidrag till vägföreningar för drift och underhåll av vägen.

Drift- och underhållsbidrag, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänst - drift- och underhållsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Gatuingenjör

Elias Werling

Hamn- och gatuförvaltningen

072-983 90 66

elias.werling@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter