Sök

Mötesplatser utanför staden

Hamn- och gatuförvaltningen har investeringspengar för ett antal år framåt för att utveckla mötesplatser i serviceorter* och på landsbygden.

Målet med projekten är att i dialog med lokala grupper ta fram förslag och genomföra förbättringar av utemiljöer. Projekten ska bidra till ökad sammanhållning och ökad attraktivitet i samhället.

Du kan ansöka om 2018 års pengar från hösten 2017 i vår e-tjänst "Mötesplatser serviceort och landsbygd".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sista dag att ansöka om 2018 års pengar är den 31 december 2017.

Vad krävs av den som söker?

Förutsättningarna för att få ta del av investeringspengarna är följande:

  • att det finns ett lokalt initiativ och engagemang
  • att det finns en organiserad grupp som mottagare av projektet
  • att förbättringen av utemiljön skapar ett mervärde för orten
  • att mötesplatsen ligger på kommunal mark eller mark med kommunal nyttjanderätt
  • att det från början finns avtal på vem som på sikt ska sköta underhållet av platsen

Kommunen är huvudman för genomförandet av projektet och utser en projektledare. Varje år prioriteras åtgärder i en till tre orter.

Pågående projekt

Carussodammen i Sibbarp

Tidigare genomförda projekt

Valinge mötesplats

I Valinge har vi i dialog med bygdelaget tagit fram ett vindskydd, klätternät och en grillplats i anslutning till lekplatsen invid kyrkan.

Trollskog i Gunnarsjö

En ny mötesplats ersätter den tidigare lekplatsen i området intill Gunnarsjö kyrka. Mötesplatsen ligger vackert intill en skogsslänt och två trätroll välkomnar varmt alla besökare. Det finns en grillplats med en öppen paviljong som ger sol-, regn- och vindskydd. Det finns även en plan gräsyta där man kan spela fotboll eller ordna fester och evenemang som till exempel loppis.
Ritning över områdetPDF (pdf, 134 kB) 

Grönska i Bua

Vid platsen för en ny bussvändslinga i Bua har en park anlagts med nya träd, oxelhäck, planteringar och bänkar. 

Mötesplats i Skällinge

En central plats som idag är avställd väg-/asfaltsyta nära kyrkan har gjorts iordning för att bli finare, grönare och mer attraktiv. 

Informationskarta i Kungsäter och Gunnarsjö

I Kungsäter och Gunnarsjö har vi bekostat en karta över trakten som visar på intressanta platser att besöka. Dessutom fick orten hjälp med viss belysning och med bättre beläggning på stigarna i den s.k. Rhododendrondalen. 

Ekparken i Rolfstorp

I Rolfstorp har vi i samverkan med Vi i Rolfstorp färdigställt en park nära ortens affär, den s.k. Ekparken. Parken har belysning mot en ståtlig gammal ek, bänkar, grillplats och mjuka vallar. 

* Serviceort = Tvååker, Rolfstorp/Skällinge, Kungsäter, Veddige, Bua och Väröbacka/Limabacka

 

 Sista dag att ansöka om 2018 års pengar är den 31 december 2017

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Ulrika Åkerlind

Utvecklare offentlig plats

Hamn- och gatuförvaltningen

070-923 57 64

offentligplats@varberg.se

 

ikon

Självservice & blanketter