Sök

Värdeskapande lärande

Värdeskapande lärande är processer där elevers kunskap, förmågor och åsikter skapar värde för mottagare utanför den egna gruppen, klassen och skolan. Eleverna blir kunskapsbärare i ett lärande som av eleverna själva beskrivs som viktigt på riktigt.

Värdeskapande lärande, VL, i Varbergs kommunala grundskolor tar avstamp i aktuell skolforskning av Martin Lackéus och Carin Sävetun. I en effektstudie tillsammans med bland andra Skolverket 2016, deltog skolor i Varberg och bidrog till vetenskaplig grund för värdeskapande lärande.

Forskning visar att VL har hög effekt för elevers lärande och att elevers upplevelser av lärande bidrar till elevers upplevelse av meningsfullhet och motivation. Det blir helt enkelt viktigt när lärandet är på riktigt.

I Varberg inkluderar värdeskapande lärande olika dialogmetoder och ”skarpa projekt” där eleverna bidrar till att utveckla Varberg som stad och ort, skapa mötesplatser och samtalsforum som ger eleverna kontakt med "verkliga mottagare" i omgivande samhälle och arbetsliv.

Värdeskapande lärande - grundskolan

Seniorsurf

Trådlöst nätverk ikon

I Varberg erbjuds elever i åk 6 att delta i #Seniorsurf och i metoden lära äldre människor att hantera moderna digitala verktyg så som smarta telefoner, läs- och lärplattor samt datorer.

Stadsutveckling i undervisningen

I dialogmetoden Arkitekter i skolan får eleverna ett ”skarpt uppdrag” av en extern aktör, förvaltning eller företag, med fokus på bygg- och utformningsprocesser i elevernas närmiljö. Exempelvis har elever i årskurs 5 deltagit i att utforma utegården till en förskola. Ett annat exempel är då elever i åk 4 gavs i uppdrag att ge input och förslag till utvecklingen av torget i Varberg. Ett tredje exempel är då elever i åk 8 bjöds in till arkitekttävlingen för Västerport och deltog i workshops där de mötte arkitektteamen och djuplodade i de tre förslagen för den nya stadsdelen.r samt datorer.

ikon

Kontakta oss

Viktoria Struxsjö

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-59 88 682

viktoria.struxsjo@varberg.se

Karolina Olsson Wogel

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-14 85 344

karolina.olsson.wogel@varberg.se

Självservice & blanketter