Sök

Valkompetens

Valkompetens syftar till att utveckla elevernas kunskap om sig själva i förhållande till sin omgivning. Förmåga att sortera information samt fatta och hantera beslut i en föränderlig värld.

Valkompetens kan stärkas i ett tidsnära perspektiv eller i ett längre livslångt perspektivoch utgår från tre ledord: inblick, utblick och överblick. SYV:s första möte med eleverna i grundskolan sker i årskurs 6 och tar avstamp i deras drömmar om framtiden.

I åk 8 och 9 är SYV en resurs för elevers lärande, upplevelser och stärkta valkompetens i samband med såväl MOA-mässan och PRAO, som SKAL och Värdeskapande aktiviteter. Samtliga delar i MOA ska ge stöd för de individuella samtalen i åk 8 och åk 9 inför gymnasievalet i åk 9.

Att utveckla elevers valkompetens är hela skolans ansvar, ska genomsyra undervisningen och de individuella samtalen.

Läs gärna mer om hela skolans ansvar och att utveckla elevers valkompetens i Skolverkets allmänna råd Att arbeta med studie- och yrkesvägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ikon

Kontakta oss

Viktoria Struxsjö

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-59 88 682

viktoria.struxsjo@varberg.se

Karolina Olsson Wogel

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-14 85 344

karolina.olsson.wogel@varberg.se

Självservice & blanketter