Sök

Skola-arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv är en del av undervisningen i Varbergs kommunala skolor. Från förskoleklass till åk 9 har processer skapats där elever utvecklar valkompetens om vidare studier och arbetsliv.

SKAL, MOA-mässa och PRAO - grundskolans stomme

De kommunala grundskolorna har två större företag kopplat till sig i ett samarbete som kallas SKAL (SKolaArbetsLiv). Samarbetet innebär ett systematiskt, långsiktigt och återkommande samarbete skola- arbetsliv där aktiviteter har fokus på arbetsliv, arbetsmarknad, utbildning och valkompetens. SKAL är Varbergs kommunala skolors lägsta nivå för samarbete skola- arbetsliv.

SKAL-företagen bidrar till elevers ökade valkompetens där yrkesföreträdare i olika branscher möjliggör för elever att utveckla förståelse för vidare studier, arbetsliv och arbetsmarknad. Processerna kan innehålla möten mellan yrkesföreträdare och elever, arbetsplatsbesök och så kallade skarpa projekt där eleverna får autentiska uppdrag att utveckla och arbeta med.

I åk 8 genomförs MOA-mässan, och PRAO i två perioder. I åk 9 har eleverna ännu en PRAO-period och också individuella samtal inför gymnasieval. Både MOA-mässan och PRAO syftar till att eleverna kan skapa sig en uppfattning om sina styrkor och förmågor, möta olika yrkesföreträdare och arbetsplatser, samt pröva på en flora av arbetsuppgifter så att förståelse för vad det innebär att ha ett jobb tydliggörs.

SKAL, MOA-mässan och PRAO ska öka elevers motiovation och öka meningsfullheten i att studera i ett livslångt lärandet.

ikon

Kontakta oss

Viktoria Struxsjö

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-59 88 682

viktoria.struxsjo@varberg.se

Karolina Olsson Wogel

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-14 85 344

karolina.olsson.wogel@varberg.se

Självservice & blanketter