Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-03-24

Vill du vara med och forma framtiden i Varberg?

Varbergs kommun växer och söker nu fler medarbetare. Idag släpps de lediga tjänsterna inför nästa läsår.
- I Varbergs kommun håller vi i och håller ut. Vi har höga förväntningar, hög kompetens och en hög andel utbildade lärare och förskollärare, säger Johan Berntsson, grundskolechef och Agneta Svenberg, verksamhetschef förskola.

Nästan alla kommunala skolor söker fler medarbetare till hösten. Stora pensionsavgångar och att Varberg ständigt växer som stad ökar efterfrågan. Det finns idag drygt 80 tjänster att söka, främst på de kommunala skolorna men även på förskolorna, där långsiktiga och systematiska strategier ständigt utvecklar undervisningen.
- I Varbergs kommunala förskolor och skolor möts barn och elever med höga förväntningar. Förskola och grundskola stimulerar och utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Den politiska ledningen styr för att uppfylla grunduppdraget att alla barn och elever ska lyckas. Gemensamma strategier för kollegialt lärande, pedagogiskt ledarskap och pedagogers skicklighet har bidragit till en utveckling av förskolornas och skolornas kvalitet i utbildningen. Barn och elever i verksamheterna mår bra och når höga resultat. Detta tillsammans med tydliga, kompetenta och trygga rektorer som kan styra verksamheten åt rätt håll är några av de anledningar som jag vill lyfta kring varför man ska söka arbete i Varbergs kommun, menar Johan Berntsson.

De tre målen

I Varberg är få och tydliga mål framgångsfaktorer för kvalitet och utveckling. Prioriterade utvecklingsinsatser med tydlig koppling till varje mål, och en systematisk och kvalitativ uppföljning av hela verksamhetens progression är förvaltningens väg för att skapa bästa möjliga möte för lärande.
- Förskole- och grundskolenämnden har för perioden 2020–2023 tre nämndsmål vilka är Skola för alla, Motivation för lärande och Tillit för förbättring. Målen är långsiktiga och likvärdiga där vi tillsammans håller i och håller ut. Ett bra exempel på det är det systematiska kvalitetsarbetet, där allt vi gör stödjer våra mål och det finns en tydlig struktur bakom. Det skapar trygghet och kontinuitet i den dagliga verksamheten, säger Agneta Svenberg.
Varberg är en stark skolkommun och det finns mycket som Johan Berntsson och Agneta Svenberg känner stolthet över. När det gäller de pågående utvecklingsprocesserna så nämns bland annat Läsutveckling i Varberg (LIV), Modern arbetslivsorientering (MOA), Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK), Matematiksatsning i Varberg (MASIV) och Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).
- I förskolan är det systematiska kvalitetsarbetet alltid i fokus och givetvis är vår nya läroplan och implementering av den en central del av vårt arbete. Annat jag vill lyfta är våra nära samarbeten med flera lärosäten där vi tar del av aktuell forskning och som våra verksamheter har en tydlig koppling till, säger Agneta Svenberg.

Många behöriga lärare

Varbergs kommun har en hög andel behöriga lärare och förskollärare och ligger högre än genomsnittet för liknande kommuner, Halland och även hela riket. År 2018 hade Varbergs kommun 81,6 procent behöriga lärare och 64 procent behöriga förskollärare. I Sverige låg siffran på 69,2 procent för lärare respektive 43 procent för förskollärare.
- Vår höga andel behöriga lärare och förskollärare är något vi är stolta över. Vi ligger högre än rikssnittet och vi har även en stigande andel förskollärare. I Varbergs kommun får du verkligen det kollegiala lärandet och det finns hög kompetens på alla kommunala förskolor och skolor, menar Agneta Svenberg.
- Vi har mycket spännande framför oss med ett växande Varberg och allt vad det innebär. Vill du vara med och forma framtiden i Varberg, bidra till långsiktig och hållbar skolutveckling, få kompetenshöjande insatser och få möjlighet att växa i din profession? Då är du varmt välkommen med din ansökan, säger Johan Berntsson.

Sista dagen att skicka en ansökan är den 5 april. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information kring de olika utvecklingsprocesserna finns på Pedagog Varberg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frida Eckegren Serholt


ikon

Senaste nyheterna