Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-12-01

Vidhögeskolan breddar lärares perspektiv

Island, Wales och Finland. Under veckan som gått har Vidhögeskolan haft besök av 16 lärare från tre olika länder för att tillsammans lära av och med varandra i projektet ”Reach for the stars”.
- Det är väldigt givande att diskutera läraryrket, vi står alla inför liknande utmaningar, menar Cathrine Lloyd-Jenkins från Wales. 

Vidhögeskolan har haft besök av 16 lärare från tre länder.

Vidhögeskolan har haft besök av 16 lärare från tre länder.

Pedagog Varberg har tidigare berättat om projektet Erasmus+, ”Reach for the stars”. Det är ett EU-samarbete i strategiskt partnerskap som fortbildar lärare över hela Europa. Vidhögeskolan representerar Sverige och under veckan har de stått värdar för projektet.
- Det har varit en lyckad vecka. Hela skolan har samarbetat, både inför och under besöket. Vi har tillsammans planerat alla aktiviteter och jag är väldigt imponerad av mina kollegor, säger Ulrika Ashcroft, lärare och projektledare.
Syftet med projektet är att bredda perspektiv. Det ska ge lärare en chans att inspireras, utvecklas och utmanas tillsammans. De fyra länderna tar alla emot de övriga i projektet och visar upp skola, undervisning och miljöer i närområdet.
- Det viktigaste med projektet är det kollegiala samtalet. Det är ju trots allt ett lärarfortbildningsprojekt, och varje besök ger så mycket, menar Ulrika Ashcroft. Trots att vi kommer från olika länder och kulturer så har vi mycket gemensamt.

Fokus på matematik

Temat på veckan har varit matematik och besökarna har fått observera i klassrummen, diskuterat problemlösning samt haft flera workshops bland annat i programmering och subtraktion.
- Matematik är mitt absoluta favoritämne, vi får ut mycket av att bara sitta och diskutera det. I just matematik finns det mycket vi gör likt men vi kan även lära av varandra, menar Cathrine Lloyd-Jenkins, rektor på Ysgol Gymraeg Ffwrnes i Wales.
Hon berättar att hennes skola skiljer sig mycket både från Vidhögeskolan och de andra två skolorna de besökt i projektet.
- Eleverna är så självständiga och fria här, jag blir förvånad varje gång jag besöker en skola som inte har staket runt gården. Att se eleverna utan skoluniform är också annorlunda, menar Cathrine Lloyd-Jenkins.

Ulrika Ashcroft, Thrudur Hjelm, Jenni Puomilahti och Cathrine Lloyd-Jenkins.

Ulrika Ashcroft, Thrudur Hjelm, Jenni Puomilahti och Cathrine Lloyd-Jenkins.

Skickliga men stressade lärare

Lärarna är eniga om att Sverige och Wales är de länder där lärare är mest stressade. Läraren Jenni Puomilahti från Finland, som tillsammans med en skolassistent ansvarar för 14 elever, ser en stor skillnad mellan grannländerna. 
- Det känns som att lärarna i Sverige gör dubbelt arbete. Det som jag får hjälp med av min kollega gör lärarna här i Sverige helt själva. Jag förstå inte hur de hinner med allt. Jag måste säga att jag är imponerad, det är skickliga lärare med hög arbetsbelastning i Sverige.
Medan Thrudur Hjelm, rektor på Krikaskolu på Island, tycker att det är tyst och lugnt i de svenska klassrummen så tycker Jenni Puomilahti, från Finland, att det är högljutt. Under veckan som gått har de hunnit hamna i många diskussioner om likheter och skillnader i länderna. Ett område som de kommit olika långt med är digitalisering.
- På min skola delar 200 elever på 50 Ipads. De har inte varsin och heller inte ett specifikt ämne då de alltid används, utan det ser olika ut från vecka till vecka, menar Jenni Puomilahti.
- Våra elever är väldigt bra på engelska och det beror mycket på att det finns få appar och liknande på isländska. Eleverna använder Iphads i undervisningen och jag som inte är född i den tekniska världen förstå att jag måste lära mig den för att kunna förstå eleverna, menar Thrudur Hjelm.
Lärarna sammanfattar veckan i Sverige som lärorik och blickar nu framåt mot sista träffen som blir i Wales till våren. Förhoppningen är sedan att samarbetet kommer att bestå.
- Projektet ger oss en chans att se nya platser, lära oss nya saker och reflektera över det vi har, menar Thrudur Hjelm.
- Vi har alla mycket att vara stolta över men tillsammans kan vi utvecklas och bli ännu bättre, säger Cathrine Lloyd-Jenkins.

Pedagog Varberg har skrivit om projektet tidigare. De arbetar kollegialt - med andra länder och Hallå där! – Vidhögeskolan har besökt Island.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna