Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-03-29

Varberg växlar upp för faktabaserad världsbild

Förberedelser och förutsättningar är nu på plats. Idag tog kombinationen Gapminder och Varbergs kommunala grundskolor nästa steg i ett långsiktigt arbete.
- Det är lärorikt och engagerande att få vara en del av det vi startar upp och det kommer att få effekt för elevers lärande, säger varbergslärarna Therese Noborg och Per Larsson.

Mikael Arevius, Therese Noborg och Per Larsson.

Mikael Arevius, Therese Noborg och Per Larsson.

För drygt två och ett halvt år sedan valde barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun att medvetet arbeta för en faktabaserad världsbild tillsammans med Gapminder. Under första året träffade varbergslärare stiftelsens medarbetare i syfte att sätta riktning för att utbilda lärare och elever i hur och vad vi behöver kunna, för att förstå omvärlden utifrån fakta, inte känslor. Mikael Arevius arbetar på Gapminder och del i hans uppdrag är just att utveckla material och konkreta verktyg för lärare att använda i undervisningen.
- Under läsåret har vi träffat några hundra lärare och rektorer i Varberg och beskrivit Gapminders ramverk för att förstå hur världen är indelad i fyra nivåer, från extrem fattigdom till de allra rikaste samt att de flesta människor lever i medelinkomstländer. Gapminder visar officiella globala fakta som vi har att tillgå, men sällan ser via traditionell media.

Gapminder vill förklara

Att världen kan upplevas som ett enda stort ”hela havet stormar” är inte svårt att förstå. Vi förses med bilder och texter som beskriver krig, fattigdom, svält, flyktingströmmar och naturkatastrofer. Bilden stämmer visserligen, men det Gapminder önskar förklara är att allt färre människor lever under extrema förhållanden, allt fler överlever naturkatastrofer och att vaccin samt förebyggande sjukvård bidrar till att minska exempelvis spädbarnsdödligheten markant.
- Det sker förbättringar i världen som de flesta har missat, säger Mikael Arevius och förklarar att den statistik Gapminder hänvisar till bland annat kommer från FN, WHO och Världsbanken. Samtidigt är det viktigt att vårt syfte och budskap om förbättringar i världen om exempelvis människors utsatthet i vissa områden inte bidrar till polarisering, förringas eller förnekas, poängterar Mikael Arevius.

Therese Noborg är lärare i matematik, NO och teknik på Lindbergs skola, och Per Larsson undervisar i de fyra SO-ämnena på Håstensskolan. Båda har sedan januari 2016 varit med i arbetsgruppen där Varberg med stöd av Gapminders material och handledning levlar upp undervisningen för en faktabaserad världsbild. Dagens möte med Mikael Arevius tar dem in i nästa fas - att skapa en lärarhandledning.
- Efter en workshop med Gapminder är man taggad att använda kunskapen i undervisningen och då kan en lärarhandledning bli avgörande för att verkligen arbeta med en faktabaserad världsbild, menar Therese Noborg och Per Larsson. En lärarhandledning som inkluderar centralt innehåll och kunskapskrav från flera av läroplanens ämnen med den fakta Gapminder tar fram kommer att bidra till kunskapstyngd i undervisningen inom området. 

Viktigt för eleverna att söka och analysera

Samtalet böljar när ingångar, visualiseringar och statistik diskuteras. Jägar- och samlarsamhället sätts i relation till dagens moderna samhälle och där rädslor och förutfattade meningar kan störa vår möjlighet att tänka långsiktigt och långsamt. Något Gapminder önskar träna elever i, att se händelser och förlopp över tid så att objektivitet och fakta motar just rädslor och förutfattade meningar som styrmedel för vårt sätt att tänka och tolka.
- Utmaningen är att förändra vårt sätt att tänka och utgå från fakta, säger Per Larsson. Allt vi gör i klassrummet, i undervisningen, ska självklart syfta till att elever utvecklar kunskap och förmågor som ger dem förståelse för det globala, nationella och lokala. Det är viktigt att vi inte låter elever gissa sig till svar, utan istället tränar dem i att söka och analysera så att de utgår från fakta i kunskapsresonemang. 
Men det tar tid att söka i källor och det krävs hög analyskompetens för att kunna förstå hur statistik, siffror, ställs mot varandra. Tid som kanske inte var och en upplever sig ha. Gapminder är medvetna om detta, och av den anledningen har stiftelsen hög ambition att till lärare med flera tillgängliggöra fakta och också konkretisera så att statistik blir verktyg att använda i exempelvis undervisningen.
- I Gapmindertestet som alla kan göra får man en nulägesbild över ens faktabaserade kunskaper om världen. Testresultatet är ofta en ögonöppnare för stora missförstånd om världen, säger Mikael Arevius. Att möjliggöra diskussioner med elever om vad det beror på, blir både dynamiskt och ett slags EPA-lärande i klassrummet. 

Utifrån en faktabaserad kunskap

Arbetet som pågår och fortsätter har ytterligare en dimension vad gäller elevers lärande. Elevers kunskaper kommer att göra skillnad för människor utanför den egna gruppen, klassen och skolan, menar Therese Noborg.
- Det blir värdeskapande per definition i Martin Lackéus forskning, att när elevers kunskap i möten med andra leder till ett lärande. Elever som lär sig resonera och diskutera utifrån en faktabaserad kunskap, kommer till exempel i möten med SKAL-företag, yrkesföreträdare och omgivande samhälle att bidra med en världsbild som företag skulle kunna använda sig av i den egna verksamheten. 
 

Testa dina global faktakunskaper via Gapmindertestet! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna