Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-06-13

Varberg värd för skolkonferens – dags för #afkVarberg19

Nästa vecka är det åter dags för en skolutvecklingskonferens i regi den ideella organisationen Skolsmedjan vars rötter är i hemmahörande i Varberg. Drygt 125 deltagare från hela landet kommer att ta del av traditionella föreläsningar varvade med rundabordssamtal. Konferensens tema är i år Ledarskap och Lärande.

Hallå där, Magnus Axelsson, lärare på Lindbergs skola och ideell smed. Berätta om temat för #afkVarberg19.

- Temat Ledarskap och lärande hämtades in efter förra årets konferens där deltagarna i utvärderingen beskrev ett behov av att se skolans stödkedja som en helhet. En helhet där var och en i sin nivå och funktion har ansvar för att utveckla ett ledarskap som dels har fokus på lärande, dels är lärande – och uppdateras utifrån aktuell skolforskning.

Vilka föreläsare finns på plats i år och hur knyter de an konferensens tema?

- Den kvartett som medskapar i år representerar ett brett spektrum av skola och har kunskap om forskning, granskning, empiri och beprövad erfarenhet. Från Karlstad Universitet ser vi Anette Forssten Seiser som utifrån resultatet av sin forskning om skolors ledning och skolors förbättringsarbete kommer att konkretisera hur man genom ett aktionsforskande förhållningssätt kan stärkas i sitt pedagogiska ledarskap samtidigt som arbetet bidrar med konkreta förbättringar i praktiken. Anna Karlefjärd, också hon hemmahörande vid Karlstad Universitet var med förra året och har en förhoppning om att kunna knyta an till fjolårets diskussioner och fördjupa några av de frågor som väcktes då. Karlefjärd sätter fokus i sin föreläsning mot hur vi kan skapa förutsättningar för lärandet, där exempel tas både från klassrum-, skolledar-och huvudmannanivå i en formativ organisation.

- Från Skåne hämtas två föreläsare, Maria Jarlsdotter, mångårig och erfaren rektor vid Malmö Latin, och Emma Leijnse journalist och författare som engagerat skriver om skolan, och har mod att lyfta fram problem, utmaningar men också reflektioner om vari dessa bottnar. Både Jarlsdotter och Leijnse har hög legitimitet bland ”skolfolk” och har lyckats nå fram beslutsfattare och fått nationell politik och debatt att lyssna på deras kunskaper och åsikter. De värnar elevers lärande, har mod att syna systemet som omger skola och också stå upp för professionen.

Det är sjätte gången som Skolsmedjan samarbetar med Varberg som värdkommun. Hur kommer det sig att just Varberg blivit nav för konferenserna?

- Varberg ligger strategiskt väl till vad gäller logistik. Vi har mycket bra förutsättningar med Campus Varberg som lokaler att vara i, och utbudet av närliggande boendealternativ är många. Med stationen mitt i stan blir det dessutom tidsekonomisk för deltagarna som reser hit från hela landet.
- Att förskole- och grundskoleförvaltningen dessutom driver en långsiktig och stabil skolutveckling gör att bland andra utvecklingschef Maria Wirén ser ”junidagarna” som konstruktiva och relevanta – för oss som jobbar i den kommunala skolan i Varberg och kanske för de som i framtiden kan se sig #jobbaivarberg!

Sista frågan, Magnus. Vad händer så här på slutspurten inför konferensen?

- Vi jobbar på med allt från namnskyltar till gruppindelningar, matlistor och att producera en e-bok som alla deltagare får. Vi har det lokala näringslivet ”i ryggen” som skänker smått och gott till ”goodiebagen” och servar också utställare som kommer till Varberg med det de behöver. Detta är sammanlagt vår nionde konferens, så viss erfarenhet har vi av att förbereda för dagarna. Samtidigt är det alltid lite nervöst så här dagarna innan, och vi gör vad vi kan för att #afkVareberg19 ska bli bästa möjliga möte för lärande – också den här gången!

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna