Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-04-15

Varberg modererar rikskonferens

Nästa vecka arrangeras rikskonferensen för samverkan skola och arbetsliv i Helsingborg. För första gången någonsin är konferensen digital. Varbergs kommun bidrar i år med moderatoruppdraget, något Helsingborg såg som ett givet val.
- Vi har samarbetat med Varberg under många år, och utifrån hur Varberg arbetat i frågorna har vi startat upp ett målinriktat arbete hos oss också, säger Annette Holm Persson, avdelningschef gymnasieplanering, vägledning och forskning på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.

SSA Rikskonferens - Likvärdiga livschanser

SSA-konferensen har genomförts årligen sedan 2003, med undantag förra året då Gävle som arrangörer fick vika sig för pandemin. När Helsingborg så gick in i planering för årets konferens valde de att ställa om och skapa förutsättningar för en digital konferens.
- Visst medför en digital konferens utmaningar andra än de sedan tidigare kända, säger Annette Holm Persson. Att inte ha deltagare och föreläsare på plats och mötas fysiskt förutsätter en spets i sakfrågor och höga förväntningar på innehållet.

När styr- och arbetsgruppen för SSA-konferensen 2021 inledde planeringen för arrangemanget förra året, var en av delarna att fatta beslut kring vem som skulle kunna fungera som moderator. Oavsett om konferensen skulle genomföras på plats, eller digitalt.
- Att få Viktoria Struxsjö från Varbergs kommun som moderator på vår konferens känns som ett naturligt steg i våra gemensamma ansträngningar inom SSA. Samtidigt som Helsingborg har gjort en egen resa inom SSA, där vi kan bidra med vår erfarenhet, är Varbergs kommun föregångare i SSA-arbetet och vi har över tid sneglat på och inspirerats av både upplägg och innehåll. Dessutom vet alla vi som sett Viktoria på scen att hon är en naturkraft!

Likvärdiga livschanser

Årets SSA-konferens har temat Likvärdiga livschanser. Forskare, författare och entreprenörer bidrar med kunskap och klokskap kring frågor om samverkan skola- arbetsliv. Skolverket, Malmö Universitet och regeringskansliet medskapar digitalt och kommer nu alltså att modereras av Viktoria Struxsjö.
- Det är självklart ett gott betyg till Varbergs satsning på MOA, modern arbetslivsorientering, att vi bjuds i att lotsa deltagare och talare i konferensen. Just hur man framgångsrikt kan organisera för ett långsiktigt, återkommande och systematiskt samarbete skola- arbetsliv är det Varberg ständigt försöker bidra med nationellt, förklarar Viktoria.

Ja, för nog är det så att Varberg lyckats skapa förutsättningar för MOA genom hela styrkedjan och att just det som gott exempel efterfrågas. Både i aktuell forskning om samverkan skola- arbetsliv, och i praktiken bland lärare och studie- och yrkesvägledare runt om i landet.
- Vi lyfter alltid fram hur styrkedjan i Varberg, från politik, genom ledningsgrupp på förvaltningsnivå, med stöd från skolledare via lärare och vägledare, når eleverna. Utan tydlig riktning och stabila processer genom åren, hade Varberg kanske befunnit sig i ett annat läge. Men tack vare att den mångåriga satsningen hålls i och förfinas, visar Varberg vägen vad gäller hållbar organisation och innehåll för samverkan skola- arbetsliv, säger Karolina Olsson Wogel, skola- arbetslivsutvecklare i förskole- och grundskoleförvaltningen, som ser fram emot många spännande förläsningar på SSA-konferensen.

Camilla Tegebäck

Anmäl dig till SSA-konferensen 21-22 april

SSA konferens logotyp

Anmäl dig till den nationella SSA Rikskonferensen 2021 Länk till annan webbplats.! Du kan se fram emot två dynamiska dagar i innovativ digital miljö, med bland andra Anders Parment, Per Schlingmann, Alexandru Panican och Anna Dyhre som talare.

ikon

Senaste nyheterna