Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-08-31

Utbildning med fokus på fritidshemmets syfte

Fritidshemmet kompletterar skolan både tidsmässigt och innehållsmässigt. Sedan läroplanen reviderades så har syftet för personalen blivit ännu tydligare. Idag träffades alla pedagoger på kommunens fritidshem för en gemensam kompetensutveckling.
- Äntligen får vi fokus och utbildning, det har vi längtar efter, säger Selda Kadir på Bockstensskolan.

Madelene Eriksson, Edith Llanos och Selda Kadir.

Madelene Eriksson, Edith Llanos och Selda Kadir.

För ett år sedan reviderades läroplanen. Då kompletterades den bland annat med en del om syfte och centralt innehåll för fritidshemmet. Idag träffades närmare 150 pedagoger och rektorer från alla kommunala fritidshem för en gemensam uppstart i kompetensutveckling, med fokus på läroplanen.
- Det är verkligen jätteroligt att vi samlas allihop, jag vet knappt om det har hänt tidigare. Det här är en bra början på läsåret, menar Madelene Eriksson på Bockstensskolan.

Henning Westius höll i en föreläsning om den nya delen i Lgr 11.

Henning Westius höll i en föreläsning om den nya delen i Lgr 11.

Förtydligar uppdraget

Kompetensutvecklingen tar sin utgångspunkt i läroplanens nya fjärde del som förtydligar fritidshemmets uppdrag, syfte med undervisningen och vilket centralt innehåll eleven ska möta. Dagens föreläsare är Henning Westius, förestelärare på fritidshem i Botkyrka kommun. Han vill diskutera vad undervisning i fritidshemmet egentligen innebär och varför systematiskt kvalitetsarbete är viktigt.
- Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att följa upp och utveckla. Men för att kunna utveckla något så måste vi veta vart vi står, alltså vårt nuläge. I ett bra nuläge hörs alltid eleverna. Sedan behövs ett mål, en metod och en utvärdering, menar han.

Anna Nilsson och Carina Andersson från Ankarskolan.

Anna Nilsson och Carina Andersson från Ankarskolan.

Skapar samsyn

Han låter pedagogerna diskutera vilka förmågor undervisningen ska få eleverna att utveckla.
- Hela föreläsningen känns väldigt relevant. Det märks att han själv har arbetat i fritidshem. Han pratar på ett språk som vi förstår och han förklarar och går in på djupet. Något som vi själva hade önskat att vi hunnit göra oftare, för det är viktigt. Viktigt är även den samsyn som skapas här idag, säger Anna Nilsson på Ankarskolan.
Hon och hennes kollega Carina Andersson har ännu inte märkt av någon större skillnad sedan den reviderade läroplanen kom men menar att förändringarna börjar märkas av.
- Vi känner att vi är i en uppstart på något nytt och föränderligt. Vi börjar tänka mer på att det ska finnas ett syfte med allt vi gör och inte bara ett görande. Men förändringar måste även få ta tid, säger Carina Andersson.

Gemensamma mål på hela skolan

Henning Westius påpekar flera gånger hur viktigt fritidshemmet är. Att skolan, förskoleklass och fritidshem är en del i ett pussel där alla behövs som en del i skolans uppdrag. Han har dock erfarenhet av den hierarki som kan råda på skolor och menar att bästa sätt att förändra det är att få alla att stäva mot gemensamma mål.
- Det påverkar även oss positivt att det satsas på oss nu och genom dessa utbildningar så tror jag att vår status kan höjas. Jag ser fram emot fler utbildningar, säger Anna Nilsson.

 

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna