Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-08-17

Uppstart för fortbildning i matematikutveckling

Idag hålls den första fortbildningen i matematik, med fokus på taluppfattningens betydelse, för att stärka matematiklärarnas skicklighet.
- Det är viktigt med fortbildningar, vi behöver hela tiden uppdateras och få en stadigare grund att stå på, säger Annette Johansson, lärare på Buaskolan.

NCM håller fortbildning i taluppfattningens betydelse.

NCM håller fortbildning i taluppfattningens betydelse.

Ämnet matematik har en relativt hög måluppfyllelse i grundskolan. Däremot är andelen elever som når de högre kvalitéerna och därmed högre kunskapskrav lägre än i många andra ämnen. Detta får konsekvenser för eleverna i sina vidare studier. Analyser visar att elever i senare år brister i taluppfattning, något som behövs för elevens progression inom ämnet.  Taluppfattning är varierande men det kan bli problematiskt om en elev inte förstår.
- Vi får backa tillbaka flera år i matematiken om en elev i årskurs 5 inte har med sig taluppfattningen. Det är grunden till hela matematiken, säger Helene Nilsson, lärare på Spannarps skola.

Lärarna Helene Nilsson och Louise Winbro.

Lärarna Helene Nilsson och Louise Winbro.

Det är nästan fullsatt i Peder Skrivares skolas aula när alla matematiklärare samlas för en gemensam fortbildning. Det finns ett behov av en övergripande helhet med systematik när det gäller förväntningar, strukturer och uppföljning inom matematik och dess progression.
- Här får vi en gemensam samsyn och det blir likvärdigt på alla skolor, det är viktigt, menar Maria Johansson, lärare på Buaskolan. 
För att skapa en övergripande helhet krävs ett långsiktigt arbete med en gemensam målbild, riktad kompetensutveckling och tidiga insatser för bättre grundkunskaper.
- De senaste två åren har varit väldigt positiva, utbildningsmässigt. All utbildning är bra och det känns som att vi är på väg åt rätt och samma håll. Det enda jag saknar är fler pedagogiska diskussioner mellan skolorna och det hoppas jag att vi får längre fram, säger Helene Nilsson.

Under läsåret 2017/2018 kommer fyra gemensamma kompetensutvecklingsdagar i matematik att äga rum. De kommer att genomföras med fokus på taluppfattning, begreppsförståelse och programmering. Pedagog Varberg kommer att finnas på plats för att följa matematiklärarnas läsår.

Maria Johansson, Therese Andersson och Annette Johansson från Buaskolan.

Maria Johansson, Therese Andersson och Annette Johansson från Buaskolan.

ikon

Senaste nyheterna