Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-01-04

Tal, begrepp och programmering del 2

Under läsåret samordnas fyra kommungemensamma kompetensutvecklingsdagar för anställda i de kommunala skolverksamheterna. Utbudet är grundat dels i analys av det systematiska kvalitetsarbetet, dels utifrån respektive enhets behov. Pedagog Varberg följer ett antal av de pågående processerna närmare, där matematik är en av satsningarna.

Pia Agardh och Josefine Rejler föreläser om Singaporemodellen.

Pia Agardh och Josefine Rejler föreläser om Singaporemodellen.

Kompetensutveckling i matematik sker under innevarande läsår och två år framåt. Med fokus på taluppfattning, begreppsförståelse och programmering ges de olika stadierna riktade insatser. I december arrangerades den andra av läsårets fyra dagar och Pedagog Varberg fanns på plats hos alla stadier.  

Taluppfattning åk 1-3

Singaporemodellen stod på agendan när de lärare som undervisar i matematik i årskurs F-3 samlades för den andra gemensamma kompetensutvecklingsdagen. Vid det första tillfället låg fokus på teori, denna gång blev det praktiskt från start. Föreläsarna Pia Agardh och Josefine Rejler startade föreläsningen med att fråga lärarna hur de kan vika ett kvadratiskt papper för att bevisa att delarna är lika stora, därefter tog diskussionerna vid.
- Det är precis så här man kickar igång en lektion med Singaporemodellen, genom att låta eleverna upptäcka direkt, säger de.
Föreläsarna guidade lärarna genom modellens upplägg med stabil grund, aktiv problemlösning, teaching to mastery, visuella verktyg samt resultat.
- Det här är verkligen intressant. Föreläsarna ger inspiration att vilja lära och få in modellen i undervisningen, säger Iren Frejmo, lärare på Rolfstorps skola.

Med Singaporemodellen får lärare verktyg för hur man utvecklar matematikundervisningen i praktiken. Fokus ligger på problemlösning, att skapa förståelse för grunderna inom ämnet, stöd till lärare samt konkreta verktyg och visuella bilder. Dessutom bygger en stor del av modellen på att hålla samman klassen och arbeta tillsammans.
- Det här var en riktigt bra utbildning, lärorikt och engagerande, säger Agneta Petersson, lärare på Rolfstorps skola.

Lärare årskurs F-3 var nöjda med föreläsningen.

Lärare årskurs F-3 var nöjda med föreläsningen.

Begreppsförståelse och problemlösning åk 4-9

Det andra utbildningstillfället för matematiklärare årskurs 4-6 handlade om problemlösning. Praktiska övningar varvades med teori kring varför och hur man arbetar med problemlösning på bästa sätt.
Lärarna fick försöka lösa flera kluriga problem och diskutera sig fram till en lösning.
- Uppmana eleverna att sudda mindre! Det gäller att förstå att det är en process och inte en uppvisning, säger Karin Wallby från NCM.
Hon beskriver lärarens roll vid problemlösning som förvaltare och menar att det alltid ska finnas ett tydligt syfte med en lektion i problemlösning.
Lärarens två viktigaste uppgifter vid problemlösning är att välja lämpliga problem för eleverna och att sedan förvalta diskursen kring den matematiska uppgiften.
- Det finns så mycket fördelar med problemlösning. Man utvecklar sitt tänkande, får stimulans och lär sig tänka matematiskt. Och dessutom är det roligt! menar Karin Wallby.

Före en lektion i problemlösning så gäller det för läraren att tänka igenom syftet och själv lösa problemet. Under lektionen ska man ge lagom mycket stöd och lyssna in hur eleverna resonerar. När en lärare lär sig att se och höra elevernas arbete under en lektion och använda den informationen för att forma sin undervisning blir det tydligare och mer effektivt.
- Idag har lärarna fått se goda exempel på film från just undervisning med problemlösning där fokus låg på lärarens roll och hur han fick med sig hela klassen för att lösa en uppgift, menar Karin Wallby.
När eleverna kommit fram till lämplig lösning handlar det om att jämföra, se samband och diskutera processen. Eleverna behöver förstå problemet, tänka ut en lösning och hela tiden se både tillbaka och framåt. Fortsättning följer vid nästa tillfälle för lärare i årskurs 4-9.

Programmering åk 7-9

I Håstensskolans lokaler samlades återigen matematiklärare åk 7-9 tillsammans med NCM:s projektledare Ulrica Dahlberg. Efter en genomgång av bland annat begrepp som sammanför matematikämnet och programmering, var det dags för workshop och arbete hands-on.
- Programmering blir ett av många verktyg för elever att nå de högre kvalitéerna i matematik, förklarar Ulrica Dahlberg. Genom en ny ingång till matematik får eleverna djupare förståelse för ämnet.

Vid förra tillfället testade lärarna på att programmera i JavaScript. En uppgift som NCM byggt och som togs emot väl i gruppen. Denna gång var det en uppgift i Scratch som testades, och helt enkelt tycktes det inte vara.
- Uppgiften var lite för avancerad för de lärare som inte var bekanta med Scratch, säger Magnus Carlenäs, matematiklärare på Rolfstorps skola med uppdrag att vara lokal samordnare till NCM i pågående utvecklingsarbete. Blockprogrammering är inte automatiskt lättare, något som kanske överraskade en del.

Programmering är den fortbildningsinsats som riktats till åk 7-9. Läroplanen för grundskolan har reviderats utifrån den nationella IT-strategin, och matematikämnet berörs särskilt. Ulrica Dahlberg är tydlig med att det är matematikämnet som är det centrala, och att programmering är ett hjälpmedel i matematiklärandet.
- Lärarnas roll blir otroligt viktig i det sammanhanget. Matematiken ska lyftas upp, synliggöras, i de moment där programmering blir ett verktyg för målen. Bara för att vi inför programmering som ett arbetssätt i skolan, kommer inte eleverna per automatik att lära sig mer matte. Därför blir det så viktigt att exempelvis synliggöra koordinatsystem. Ser inte vi lärare det, kommer inte heller eleverna att öka se.   

Både Ulrica Dahlberg och Magnus Carlenäs kan tänka sig att programmering på sikt blir ett eget ämne. Men innan det är en realitet, måste matematikämnets karaktär och innehåll värnas.
- Programmering som del av matematikens timplan får inte ta överhand på bekostnad av den befintliga matematiken.

Tidigare artiklar

Den första artikeln, Tal, begrepp och programmering, beskriver det första kompetensutvecklingstillfället i matematik. Det tredje utbildningstillfället är på tisdag den 9 januari, för tid och plats se Pedagog Varbergs startsida

Frida Eckegren Serholt
Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna