Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-12-12

Sång, stämmor och solon – Dags för luciafirande

Pedagog Varberg kliver in mitt under repetitionen av Hagaskolans luciafirande, och en upptempoversion av Staffansvisan klingar i musiksalen. Trots att det svänger lite extra (reds. anmärkning) är eleverna inte riktigt nöjda, avbryter sången, och menar att det var bättre med den ”vanliga” versionen.
- Vi skapar och utvecklar luciafirandet tillsammans. Det viktigaste är att eleverna den 13 december känner sig stolta över vad de presterat, och blivit utmanade på vägen dit, säger Josefine Press, musiklärare i årskurs 4-9 på Hagaskolan.

Josefine Press, musiklärare i årskurs 4-9 på Hagaskolan

Luciafirande är ett återkommande inslag på Hagaskolan, likt det är på de flesta andra skolor. På Hagaskolan är det Josefine Press, musiklärare i årskurs 4–9, som håller ihop arrangemanget tillsammans med kollegan Maria Ockell, musiklärare F-3. Vid stora arrangemang såsom lucia och skolavslutningar är det guld värt att vara två pedagoger som är musikaliskt ansvariga och som hjälps åt. Sammanlagt gör eleverna i år fyra uppträdanden under den 12 och 13 december och i år är det ca 90 elever som deltar. Det är eleverna i årskurs 4 och 9 som är med i luciatåget, en långvarig tradition som funnits på Hagaskolan sedan länge och Josefine ser att det finns en fördel med att elever från olika årskurser möts.
- Jag tycker det är bra att eleverna möter varandra över åren, det skapar nya kontakter mellan eleverna och de lär känna varandra på ett nytt sätt. Jag kan också se att sångglädjen ökar när de sjunger tillsammans, de blir mer angeläget att göra bra ifrån sig.

Kunskapskraven centrala i processen

Luciafirandet och den process som föregår själva firandet passar perfekt med kunskapskraven i ämnet musik för båda årskurs 4 och 9. Bland kunskapskraven hittar man formuleringar som delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd, anpassa sin stämma till helheten, sjunger någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Detta menar Josefine att eleverna tränar i sammanhanget. Att förbereda och genomföra ett luciafirande kan ses som en formativ process, då den har alla de inslag som kännetecknar en sådan.
- Eleverna tränar, framför och får kontinuerlig feedback från mig både i individuellt och i grupp, vilket för dem framåt i sitt lärande och stärker dem. Ett ytterligare kunskapsmål är att ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag att det musikaliska arbetet utvecklas vilket passar bra in när eleverna sjunger i grupp, och har därför varit ett återkommande inslag under hela processen.

Utgångspunkten är att samtliga elever i åk 4 och 9 ska vara delaktiga i luciafirandet, men det finns elever som inte känner sig bekväma med att framträda och sjunga inför andra. Josefine poängterar att dessa elever arbetar med kunskapskraven och övar på programmet likt de andra, men inte på själva framträdandet.
- För mig är sångglädjen viktig, och min roll som lärare är att uppmuntra alla elever att våga och ta för sig, och att utmana dem att ta ytterligare steg i sin kunskapsutveckling, i årets luciatåg finns det solister med från både åk 4 och 9, både killar och tjejer. Men jag tvingar ingen att uppträda som inte vill, utan de ges istället en möjlighet att exempelvis redovisa för mig på annat sätt, tex genom digitala verktyg.

Josefine utvecklar solosången tillsammans med tre av solisterna

Gammalt och nytt

Många av sångerna som framförs under repetitionen känns igen men ett av det mer moderna inslaget, Välkommen hem av E.M.D. (en cover på Magnus Carlsson), verkar ligga eleverna extra varmt om hjärtat. Det visar sig vare en låt som eleverna själva föreslagit och när hela gruppen övat klart stannar de tre solisterna kvar för att öva på solot i låten. De ber Josefine att spela låten på pianot, gå ner i tempo när solot kommer. Josefine är lyhörd.
- Vi testar nya idéer tillsammans, och har en dialog kring hur idéerna känns i praktiken. Gillar eleverna inte idéerna så får jag fundera på hur vi går vidare, men vi går alltid vidare tillsammans!

Redan idag är det skarpt läge med uppträdande för vårdnadshavarna till eleverna i åk 9, följt av tre framträdanden den 13 december, två för Hagaskolans elever och ett för barn- och utbildningsförvaltningens kansli. Pedagog Varberg önskar lycka till, och skrider sakta ut i eftermiddagsmörkret.

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna