Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-13

Resa med fokus på formativ bedömning

Inspiration, perspektiv och ny kunskap. Den sista resan i Erasmus+ projektet ”Reach for the stars” tog fem lärare och en rektor från Vidhögeskolan till Wales för att bredda deras kunskaper. Fokus låg på formativt lärande men lärarna fick ta del av så mycket mer.

Resan gav dem både inspiration och perspektiv.

Resan gav dem både inspiration och perspektiv.

Pedagog Varberg har tidigare berättat om projektet Erasmus+, ”Reach for the stars”. Det är ett EU-samarbete i strategiskt partnerskap som fortbildar lärare över hela Europa. Vidhögeskolan representerar Sverige och nu har de tillsammans med Finland och Island gjorde den sista resan i projektet, till Wales.
- Denna gång åkte vi sex personer från Vidhögeskolan. De två skolorna i Wales hade valt formativt förhållningssätt som sitt fokusområde så gemensamt för de lärare som var med på resan var att de ville veta mer om det arbetet, säger Maria Böök, rektor på Vidhögeskolan.
- Projektet har varit spännande från start men jag blev ännu mer nyfiken när de andra besökte oss i november. Denna gång var det lärare från de lägre åldrarna som fick åka (åk 1-4) och jag såg det som en möjlighet för mig, berättar Ann Lisbo, lärare.
Väl på plats i Llanelli i Wales fick lärarna uppleva mycket. Wales har med två skolor i projektet, som de besökte, och dessutom fick de ta del av den walesiska kulturen och historien. De fick vara med under lektioner, blev rundvisade av elever och hade workshops och diskussioner med de andra lärarna.
- Det var intensiva men givande dagar. Vi fick inblick i mycket och självklart jämför man med hur vi har det, säger läraren Ulla Willenheimer.

De har besökt Wales.

De har tillsammans med Finland och Island besökt Wales.

Besökte två skolor

De båda skolorna som de besökte var nybyggda. Den ena var tre år och den andra hade öppnat dagen innan de kom dit.
- Den ena skolan låg i ett tungt belastat område. Det hade varit en industristad tidigare men när industrierna stängde så blev många arbetslösa och på skolan arbetade de mycket för att eleverna skulle få en bra framtid. Skolan samarbetade också mycket med polis och socialen, berättar Maria Böök.
- Säkerheten på skolorna var hög. Det var staket runt hela skolan och föräldrarna väntade utanför när de skulle hämta sina barn. De hade stenkoll på vilka som kom in på området, menar Ulla Willenheimer.
Liksom i Finland hade varje lärare en lärarassistent som hjälpte till med olika uppgifter och de var alltid två vuxna under en lektion.
- Jag kunde se en stor fördel i att vara två. Andra skillnader mot här var att de hade möblerat annorlunda och de hade väldigt mycket dekoration på väggarna. Här i Sverige har vi det lite mer avskalat, säger Ann Lisbo.
- Den höga ljudnivån och den onyttiga skollunchen, som de antingen hade med sig eller fick betala för, var andra sker som jag reagerade på. Sedan hade jag nog trott att det skulle vara väldigt strikt inne på skolorna med skoluniform och allt men det skulle jag inte säga att det var. Jag blev förvånad över de fina relationerna mellan lärare och elev, fortsätter hon.

Fokus på formativ bedömning

Det ämne som Wales hade valt var formativt bedömningoch det var extra fokus på det under dagarna.
- Jag upplevde att de hade en likvärdighet på skolorna. De fick lära sig olika metoder med tiden så det alltid skedde en progression. Mycket fokus låg på metoder, menar Ulla Willenheimer, som själv är förstelärare i BFL på Vidhögeskolan.
De är alla eniga om att resan gett dem både inspiration och perspektiv.
- Man blir verkligen inspirerad av att träffa andra lärare och höra hur de arbetar. Jag känner att jag blev väldigt uppfylld, säger Ann Lisbo.
- Jag tycker att alla lärare borde få åka på en liknade resa. Man lär sig inte bara om hur värdlandet arbetar utan även hur de gör i Finland och Island, säger Ulla Willenheimer. 
Till hösten ska lärarna visa upp det de varit med om genom workshops och presentation. Men förhoppningsvis så slutar inte projektet där.
- Nej, vår förhoppning är att det ska fortsätta. Vi har precis varit i Helsingfors och tillsammans skrivit en slutrapport samt ansökt om ett fortsatt samarbete. Så nu håller vi tummarna, säger Maria Böök.
- Det vore väldigt spännande med ett fortsatt samarbete och kul om ännu fler lärare får möjlighet att åka. Det ger mycket, säger Ulla Willenheimer. 

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna