Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-11-29

"Prata beteende, inte personer"

I en lektionssal har drygt femton lärare, pedagoger och elevassistenter med uppdrag att arbeta som värdegrundspedagoger samlats för en förmiddag med Anna Boije. Idag är första dagen på deras läsårslånga fortbildning, och det ska visa sig att det blir en dag med all inclusive!

 Anna Boije, Karin Jakobsen och Ingela Halldén.

Anna Boije, Karin Jakobsen och Ingela Halldén.

Redan från första minuten av den kompetenshöjande insatsen är det full fart. En engagerad och entusiasmerande kursledare utgår från systemteori och sluggar med glimten i ögat ut exempel på beteende och förhållningssätt. Både goda och mindre bra.
- Prata om barn, elever och kollegor som om de befann sig i rummet, säger Anna Boije, legitimerad lärare i SO och en masterexamen i systematisk organisation och ledarskap. Vi måste börja prata beteende, inte personer, och det går att prata med varandra om precis allt. Bara vi gör det på rätt sätt.

En upplevelse är en upplevelse

Skratt avlöser fundersamma frågor, och kommentarer leder till nya skratt. I rummet finns en tät och positiv stämning av förväntan och också på att exempel på verktyg för förbättrat förhållningssätt ska ges. Prestigelöst och med kraft lotsas deltagarna genom forskning och praktik.
- Enligt systemteori är en upplevelse en upplevelse och sann för den personen, fortsätter Anna Boije. Det betyder inte att upplevelsen är den absoluta sanningen.
Deltagarna lyssnar aktivt. De bryter in med frågor då och då, och Anna Boije besvarar dem, vid några tillfällen med egen beprövad erfarenhet.
- Efter drygt trettio år i skolan kan jag med säkerhet säga att vi jobbar häcken av oss, varje dag, för att det ska bli så bra som möjligt för elever och kollegor. Må hända kan uppdraget kännas övermäktigt emellanåt, men nog sjutton reder vi ut de flesta situationer?
Frågan är delvis retorisk. Lärare kan uppleva arbetssituationen i klassrummet komplex och där situationer uppstår som kräver ett tydligt ledarskap. Och det är i denna skärningspunkt Anna Boije har ett av sina signum, hon frontar det svåra och väljer att ta diskussionen.
- Det kan upplevas svårt att exempelvis hantera konflikter elever emellan eftersom uppstådda situationer består av olika individers upplevelser och ibland tar tid att lösa. Om vi istället arbetar främjande och förebyggande, har levande samtal om norm och struktur, kan vi sträva efter att fokusera på sak och inte person och minimera missförstånd som annars kan uppstå, menar Anna Boije.  

Spot on och färre fällor

Den kompetenshöjande insatsen ska pågå över hela läsåret. Gruppen som deltar kommer att vara intakt, vilket borgar för en öppenhet och fördjupning. Vid tiokaffet pratar alla med alla, och samstämmigheten om att kursen är spot-on, är tydlig. Ingela Halldén och Karin Jakobsen representerar olika skolor och också olika funktioner.
- Som lärare vet jag att jag går igång på saker jag inte borde, säger Ingela Halldén som till vardags arbetar på Spannarp skola. Jag har redan fått verktyg av Anna Boije som hjälper mig att inte gå in i sådana mentala fällor.
- Anna Boijes egna erfarenhet av att arbeta i verksamhet under så många år är värdefullt att ta del av och hennes praktik och förhållningssätt har ju haft effekt, säger Karin Jakobsen, fritidspedagog på Ankarskolan. Att lära av den beprövade erfarenheten är ju självklart!
Pedagog Varberg kommer att följa gruppen som deltar i denna kompetenshöjande insatsen under läsåret. En förväntan om att såväl ämnesundervisning som verksamhet kommer att förfinas är hög, och att Anna Boijes vetenskapliga förankring, beprövade erfarenhet och engagerande input ska bidra till bästa möjliga möte för lärande – i flera nivåer.
- Att jag valt att bidra till skolutveckling i Varbergs kommunala skolor är bland annat för att jag upplever att det finns förutsättningar i organisationen för att ta till vara på ny kunskap som pedagoger och lärare förvärvar, säger Anna Boije. Om den upplevelsen är en sanning eller inte, det återstår att se, utveckling tar tid, summerar hon med ett leende och ropar in sina adepter till fortsatt kunskapande. 

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna