Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-10

Nationella prov prövas i Varberg

Hög sekretess, höga förväntningar och god framförhållning. Parametrar de nationella ämnesproven omhuldas av då de förbereds, genomförs och analyseras. Inte enbart i skarpt läge bestämda provdatum, utan också under de år som framtida prov arbetas fram.

Odd Borg

Odd Borg

Ankarskolan medskapar under hösten för morgondagens NP, nationella ämnesprov. Vilka skolor som deltar i utprövningen sker dels utifrån Skolverkets skolregister, dels genom att lärare eller skolledare anmält att man vill delta. Ambitionen är att till varje utprövning få en blandning av skolor, geografisk spridning och varierande storlekar på skolorna. Oftast får skolorna välja vilket ämne de vill pröva, förutom vid den slutgiltiga utprövningen då alla får en prövning i samma ämne som de sedan ska genomföra nationella provet i. Femtionio skolor deltar i pågående process och Ankarskolan är en av dem.

Från ax till limpa

Det tar i genomsnitt cirka två, till två och ett halvt år att utveckla ett nytt nationellt prov från ax till limpa. Det betyder att uppgifter som prövas i höst ingår i proven tidigast våren 2019. Anna Lind Pantzare är projektledare för arbetsgruppen för nationella prov och bedömningsstöd i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
- Varje uppgift som ingår i de nationella proven prövas ut flera gånger. Den första utprövningen handlar mest om att se så att eleverna förstår uppmaningen i uppgiften och att de har en rimlig möjlighet att svara. Det handlar också om att se så att bedömningsanvisningen grovt täcker de olika typer av svar som eleverna lämnar, förklarar Anna Lind Pantzare.

Odd Borg, lärare i Ma/NO och teknik på just Ankarskolan menar att både han och eleverna har användning av kunskaper de tillägnar sig i utprövningen.
- Utprovningen ger mig nya idéer om hur jag kan utveckla min undervisning och är en övning i bedömning. För eleverna är det en bra övning inför vårens nationella prov, oavsett vilket ämne vi får då.

Kunskap till verklig mottagare

För lärare och elever på Ankarskolan betyder deltagandet i framtagandet av de nationella proven en chans att leverera i skarpt läge och bidra med kunskap till verklig mottagare. Det betyder också en möjlighet att kalibrera undervisningsinnehållet.
- De delprov som jag är med och utprovar innehåller bland annat en uppgift där man ska planera en undersökning. Den kommer jag att genomföra med samtliga elever i årskurs 9, berättar Odd Borg. En annan uppgift innebär att vi genomför och utvärderar en undersökning.
Odd Borg förklarar att han kommer att bedöma elevernas ”prov” och ge återkoppling på vad de behöver utveckla, och berättar att eleverna upplever det spännande att få vara med och utveckla framtidens prov.

Likvärdig bedömning

Höstens utprövning är relativt småskalig, cirka hundra elever per uppgift, mest för att få en överblick. Utifrån första ”testrundan” förfinas uppgifterna och bedömningsanvisningarna. Nästa utprövning, också den med hundra elever per uppgift, handlar främst om bedömningsanvisningen och har som syfte att kvalitetssäkra anvisningarna. Där ligger fokus på att se hur lärare tolkar elevsvaren. Även efter denna utprövning görs finslipningar av formuleringarna.

Om uppgifterna har fungerat bra i testrundorna, prövas de i sin slutgiltiga form och då på en större grupp elever, uppskattningsvis 500 elever per uppgift. Efter denna utprövning ska det inte ske annat än kosmetiska justeringar av uppgifterna.
- Om det skulle visa sig att en uppgift inte fungerar plockas den ur provet och bearbetas om och prövas ut igen eller skrotas om den inte går att åtgärda, säger Anna Lind Pantzare. Vi är mycket tacksamma att Ankarskolan ställer upp och deltar i kvalitetssäkringen av de nationella proven. Utan hjälp med utprövningarna skulle vi inte kunna förbättra uppgifter och bedömningsanvisningar.

Nästa steg – digitaliserade NP

De uppgifter för nationella ämnesprov som testas i höst är inte tänkta att ingå i framtida digitala prov, åtminstone inte i första hand. Arbetet har precis påbörjats att fundera kring hur digitala prov borde se ut och vad de ska innehålla för typer av uppgifter.
- De första försöken med att pröva digitala uppgifter kommer förhoppningsvis att ske fram mot jul men det handlar mest om att pröva tekniken och se hur det fungerar att överhuvudtaget genomföra digitala prov. Det finns ännu ingen fastställd tidsplan för när proven kan börja levereras digitalt men troligtvis inte före år 2022, säger Anna Lind Pantzare, och framför som avslutning ett tack till lärare och elever på Ankarskolan för att de medskapar i höstens process.
 

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna