Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-01-24

Med fokus på den röda tråden

Start, hinder, lösning och ett mål. Berättelsens kronologi är avgörande för att elever ska kunna skriva egna berättande texter. Just nu genomförs en insats i kommunen för att utveckla just den förmågan hos elever i årskurs 3.
-Både vi och eleverna utvecklas inom ämnet, menar Jessica Ingesson och Maria Svahn, lärare på Lindbergs skola.

Maria Svahn och Veronica Grönte

Maria Svahn och Veronica Grönte

Som en del i Skapande skola sker det just nu flera insatser. I årskurs 3 riktar insatsen sig till samtliga kommunala skolor och innehåller bland annat ett författarbesök av Veronica Grönte. Under förra veckan besökte hon Lindbergs skola och lärarna var mycket nöjda med besöket.
- Vi har arbetat med Veronica Gröntes hinderschema tidigare men nu fick vi en fördjupning i ämnet. Vi ser att det är svårt för många elever att få till en bra berättelse trots att den innehåller en start, ett hinder, en lösning och så ett mål. Vi vet inte alltid vad det är de ska ändra på men nu fick vi förklarat för oss hur viktigt det är med den röda tråden och att det är det som gör en berättelse intressant, menar Jessica Ingesson.

Nya infallsvinklar

Författarbesök med skrivarverkstad är en metodik för att utveckla den processinriktade skrivundervisningen med syfte att skapa en berättande text med en röd tråd och tydlig handling. Eleverna får modeller, vägledning och stöd i konstruktionen och analysen av olika berättelser. Hinderschemat används som stöd för berättelsens dramaturgi och är något som både elever och lärare arbetat med tidigare.
- Men tack vare besöket har vi fått nya infallsvinklar och inspiration till hur vi kan förändra undervisning genom att göra den röda tråden och målet ännu tydligare, menar Maria Svahn.

Ett utvecklingsområde

Ett fortsatt utvecklingsområde är att stödja alla elever att nå skrivandemålen och insatsen är ett strukturerat sätt att göra just det. Med stödstrukturer i form av samtal, dramatisering, modeller och skrivmallar, som hinderschemat, skapas förutsättningar för eleverna att lyckas med sitt skrivande. Även lärarnas medvetenhet och lärande höjs. De lyfter fram vikten av att samtala med eleverna om texter och hur dessa vägledande samtal stöttar och motiverar eleverna i det fortsatta skrivandet. Och när det gäller författarbesöket så är lärarna nöjda.
- Det gav oss alla mycket, vi önskar att alla kunde få besök av Veronika Grönte. Hon fångade barnens uppmärksamhet på ett fantastiskt sätt, det märks att hon är pedagog i botten. Hon förklarade så att vi alla förstod. Idag ska eleverna få dramatisera sina egna berättelser, som de skrev under besöket, där alla numera vet hur viktig den röda tråden är, säger lärarna.

För dem som är intresserade av att läsa mer om skrivprocessen med hinderschema så rekommenderar vi ”Pennvässaren” av Veronica Grönte, utgiven av Studentlitteratur AB.

Frida Eckegren Serholt


ikon

Senaste nyheterna