Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-03-16

Läsande förebilder motiverar

I samarbete skola och omvärld ska professionella fotbollsspelare främja barns läsning på fritiden och också ge inspel i elevers karriärlärande för stärkt valkompetens. Med boken Åskan av Ulf Stark och egna studie- och arbetslivserfarenheter möter allsvenska stjärnor elever i årskurs 2.
- Planeringen började i augusti och nu är vi framme i skarpt läge, säger Karolina Olsson Wogel, skola- arbetslivsutvecklare och del av projektgruppen för Läsande förebilder.

Läsande förebilder på Varbergs BoIs hemmaarena

Hampus Zackrisson, Viktoria Struxsjö, Jan-Inge Lyckberg, Joakim Lindner, Margaretha Bengtsson och Karolina Olsson Wogel

God läsförmåga är en förutsättning för att värna de demokratiska värderingar som samhället bygger på. Det är också en av nyckelfaktorerna för vidare studier och möjligheter till jobb. I projektet Läsande förebilder har förskole- och grundskoleförvaltningen gått samman med Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen och Varbergs BoIS FC för att under vårterminen besöka elever i årskurs 2, i tolv av Varbergs kommunala grundskolor.

Fotbollsspelare blir medspelare

Varbergs BoIS FC är i startgroparna för sin andra säsong i Allsvenskan. Parallellt med träningar och matcher kommer spelarna under våren att utbildas i att läsa högt och samtala om texter. Boken Åskan av Ulf Stark, som är en gåva till alla elever från Varbergs Sparbank, har ett innehåll som väl matchar syfte och ambition med projektet Läsande förebilder. Joakim Lindner och Hampus Zackrisson, etablerade spelare i det lokala allsvenska laget, blir medspelare i skolbesöken där motivation för lärande, läsning och kunskapande om arbetslivet får fokus.
- Om spelare i Varbergs BoIS kan bidra till att elever får upp intresse och motivation för läsande är det jättebra. Vi ser fram emot att möta eleverna och både samtala om boken som Sparbanksstiftelsen skänker till projektet och om vad vi pluggat och jobbat med.

Margaretha Bengtsson och Fredrik Lund, språk-, läs- och skrivutvecklare i förskole- och grundskoleförvaltningen, ingår i projektgruppen. De har i samråd med bibliotekarier valt ut boken Åskan som föremål för Läsande förebilder.
- Boken ger utrymme för att tänka till om olika ord och begrepp, och också om själva berättelsens olika delar. Korrekthet, precision och hastighet är avgörande delar i att utveckla läsflyt. Men sedan ska du också förstå det du läser, och där kan fotbollsspelarna bidra i boksamtal med eleverna vid klassbesöken.

Margaretha Bengtsson och Fredrik Lund har mångåriga erfarenheter av att arbeta med elevers läsutveckling. Forskningsrapporter har visat effekten av att vuxna som läser med och för barn ger hållbarhet i barns livslånga intresse för läsning. I projektet Läsande förebilder har därför också ett uppdrag riktat till vårdnadshavare lagts in som moment.
- Vi skickar med en utmaning som avser att bidra till att de vuxna som finns runt barnet läser vidare i boken med och för barnet på fritiden. Tack vare att Sparbanksstiftelsen skänkt boken ges likvärdiga förutsättningar för alla vårdnadshavare och elever att läsa tillsammans.

Läsande förebilder, ett unikt samarbete mellan Varbergs kommun, Varbergs BoIS och Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg

Social hållbarhet och samhällsnytta

Jan-Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen Varberg menar att projektet och satsningen på Läsande förebilder är helt i linje med Sparbanksidén. När beslut om att stödja projektet skulle fattas av styrelsen, fanns inga tveksamheter.
- Vi vill som bank skapa social hållbarhet och samhällsnytta i Varberg och ser Läsande förebilder som ett viktigt demokratiprojekt. Vi ser att fotbollsspelarna kommer att uppfattas som förebilder av eleverna och genom det ge inspiration för läsning här och nu, och i ett livslångt perspektiv.

Jan-Inge Lyckberg har goda erfarenheter av att samarbeta med förskole- och grundskoleförvaltning i just kunskapsfrämjande projekt. Kapprumsbibliotek och KOLL, Kul och Lärorikt Lärande, är två exempel och kanske kan det bli fler framöver. Läsande förebilder har, liksom andra samarbeten, höga förväntningar.
- Skola och utbildning är en angelägen fråga för Varbergs Sparbank att bidra till och det är bra att tre parter kan verka för samma sak, så som innehållet i den här satsningen formats.

Karriärlärande för valkompetens

I augusti förra året sammanstrålade skola- arbetslivsutvecklarna i förskole- och grundskoleförvaltningen med BoIS-spelarna för första gången. Möjliga samarbeten diskuterades och under hösten gick tankarna från idé till konkretion. Läsande förebilder väver samman två pågående utvecklingsprocesser i förskole- och grundskoleförvaltningen: LiV, Läsutveckling i Varberg och MOA, Modern Arbetslivsorientering. Spelarna kommer att, utöver att läsa högt och samtala om boken med eleverna, berätta om sig själva, sina drömmar, sin utbildning och om hur det är att arbeta som professionell fotbollsspelare.
- Hampus Zackrisson och Joakim Lindner blir förebilder också som yrkesföreträdare, säger Karolina Olsson Wogel. Projektet Läsande förebilder kompletterar aktiviteterna som pågår inom MOA och blir ytterligare en aktivitet i elevers karriärlärande för stärkt valkompetens.

Camilla Tegebäck
Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna