Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-10-30

Läroplansresan i förskolan fortsätter

De senaste årens fördjupade fokus på utbildning och undervisning i förskolan syns både genom rektorers ledarskap och pedagogers möte med barnen varje dag.
- Rapporten Undervisning och ledarspap 2020 visar på utvecklingsbenägna förskolor, säger Martin Hassel, kvalitetsstrateg på förskole- och grundskoleförvaltningen.

Varje år möts rektorer från de kommunala förskolorna, verksamhetschef förskola och kansliets kvalitetsteam för dialog om utbildningens kvalitet. I vårens dialog låg fokus på förskolornas arbete med utvecklingsplanerna som lägger grunden för det långsiktiga utvecklingsarbetet på varje förskola. Dialogerna och efterföljande analys sammanfattas i rapporten Undervisning och ledarskap som är en del i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.

Utvecklar undervisningen

Beskrivningar och analyser i rapporten visar på en utvecklingsorienterad förskola som tydligt arbetar med att höja kvaliteten på utbildningen och undervisningen. Fokus utgår både från den reviderade läroplanen Lpfö 18 och nämndens mål – Skola för alla, Motivation för lärande och Tillit för förbättring.
- Förskolan har länge arbetat systematiskt med att utveckla utbildningen vilket gjort skillnad i mötet med barnen. De nya skrivningarna i läroplanen om utbildning och undervisning utmanar såklart verksamheten på alla nivåer vilket är en fantastisk möjlighet för oss att fortsätta göra skillnad för barns lärande och utveckling. Precis som de nationella målen och nämndens mål strävar mot, säger utvecklingschef Maria Wirén som varit med vid dialogerna med rektorer.

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolorna har till stora delar liknande utvecklingsområden. I arbetet är rektors pedagogiska ledarskap och organisering, ledande rollers stöd och ledning samt pedagogers förhållningssätt och kompetens avgörande för kvaliteten i utbildningen.
- Självklart har vi utvecklingsområden i förskolans utbildning. Mycket fokus är nu på undervisning och barns lärande. Det föder nya utmaningar för såväl rektor som förskollärare, till exempel att analysera och dokumentera barns utveckling i relation till den undervisning som genomförs. Ett annat viktigt område är hur olika delar i uppdraget bildar en helhet. Omsorg, utveckling och lärande ska stärka varandra och där får vi tillsammans vara kloka så att det inte blir för mycket tonvikt på det ena eller andra, säger kvalitetsstrateg Martin Hassel, som har skrivit rapporten efter vårens dialoger med rektorer.

Närmare dialog med förskollärarna

Analysarbetet för att följa och utveckla förskolans utbildning fortsätter med full kraft kommande år, och i närmare dialog med förskollärare än tidigare. Under oktober månad har förskolorna haft dialoger med skolorna kring tillgängliga lärmiljöer för alla barn. Där har både rektor, specialpedagog och förskollärare varit delaktiga.

Kvalitetsarbetets analys kring Undervisning och ledarskap påbörjas snart igen och fortsätter in på våren. I år genomförs en personalenkät riktad till all pedagogisk personal, en uppföljning som fördjupas genom ett antal lärandebesök mellan olika förskolor i kommunen. Och som alltid avslutas processen med dialog mellan förskolorna och förvaltningen centralt.

Rapporten Undervisning och ledarskap - förskola 2020 Pdf, 506.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 506.7 kB) finns nu publicerad på Pedagog Varberg.

Håll utkik på Pedagog Varberg för framtida artiklar i ämnet!

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna