Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-04-07

Lärares lärande - ämnesdidaktiskt kollegium

Henrik Hansson, lärarfortbildare och forskare vid Jönköping University, är processledare för ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, i Varberg.
- Det kunnande som eleverna enligt Lgr11 ska utveckla, det är det som är i fokus för lärares kollegiala lärande i ÄDK, förklarar Henrik Hansson.

Henrik Hansson lärarfortbildare och forskare berättar om ÄDK i kontext Varberg.

Henrik Hansson lärarfortbildare och forskare berättar om ÄDK i kontext Varberg.

I Varberg träffas lärarna i grundskolan regelbundet och återkommande med ämneskollegor och utvecklar undervisningen tillsammans. Med ett vetenskapligt förhållningssätt, och variationsteorin som teorigrund, driver lärarna arbetet framåt.

 

Hör Henrik Hansson berätta om ÄDK i Varbergs kontext Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och att ÄDK är fortsättning på BFL-arbetet som bedrivits i kommunala grundskolor sedan 2014.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna