Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-04-11

Kompetensutveckling i Reggio Emilia

Ytterligare 60 förskollärare och barnskötare har nu examinerats i grundkursen Reggio Emilia. Utbildningen har inspirerat dem till nytänkande inom demokrati, delaktighet och miljö.
- Jag känner att jag har utvecklats massor under denna tid, numera ser jag mig som en medupptäckande tillsammans med barnen, säger Christel Birk, förskollärare på Österängens förskola.

Annah Andersson, Justyna Jorzekwa och Christel Birk.

Annah Andersson, Justyna Jorzekwa och Christel Birk.

Flera förskolor i Varbergs kommun arbetar Reggio Emilia inspirerat. Under de senaste åren har alla förskolor fått inspirationsföreläsningar i ämnet. Reggio Emilia pedagogiken är ett förhållningssätt och utgår från lyssnande, dokumentation och reflektion. Den bygger på tron på människans möjligheter, på sin egen förmåga och att alla föds med en inneboende drivkraft att utforska vår omgivning.
- Det handlar helt enkelt om ett förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet. Vi lär inte barnen, vi lär tillsammans, menar Justyna Jorzekwa, förskollärare på Bolmens förskola.

Den pedagogiska dokumentationen samt reflektion är en stor del av pedagogiken. Det handlar om tankesätt och processer.
- Jag känner att jag har fått ett förändrat lärande. Förr kunde jag tänka att det där är rätt och det där är fel och att efter punkt ett så kommer punkt två men nu ser jag andra vägar och lösningar tillsammans med barnen. Jag går in i mitt arbete med öppna och nyfikna ögon, med en vilja att förändra, säger Christel Birk.

För förskolläraren Annah Andersson, som under kompetensutvecklingen arbetade på Prästakullens förskola, så kändes mycket i kursen självklart.
- Vi har arbetat Reggio inspirerat ett tag nu så får mig kändes det som en fördjupning av det vi jobbar med varje dag. Det kändes bra att få tankar och arbetssätt bekräftade.

Även miljön är viktig och kallas, inom Reggio Emilia, för den tredje pedagogen. Barnet och pedagogen är de första två. Lärmiljön ska uppmuntra och inspirera barnen, den ska även kontinuerligt utvecklas. Per definition kan den aldrig bli klar eftersom varje individ och grupp är olika och lärmiljön ska utformas efter aktuella förutsättningar.

- För oss är det en självklarhet att hela tiden utgå från barnens intressen. Lärmiljön ska vara kreativ och anpassad. Förskola är ju barnens arena, menar Annah Andersson, förskollärare på Österängens förskola.
Sedan hösten 2015 har 90 pedagoger fått utbildning i Reggio Emilia och enligt Christel Birk, som precis har klarat kursen, så har den varit av stor betydelse för det pedagogiska arbetet.
- Jag har lärt mig massor och förändrats i mitt sätt att tänka och arbeta. Vi har vi fått teorierna och forskningen och nu ska vi äntligen få testa det i praktiken!

 

Frida Eckegren Serholt

 

ikon

Senaste nyheterna