Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-06-15

Kollegialt lärande med fokus på dokumentation

De ser en stor vinst i det kollegiala lärandet. När de närmare hundra pedagogerna i Team Nordväst träffades för en kompetensutbildning stod pedagogisk dokumentation på schemat.
- Sådana här dagar stärker pedagogerna i deras yrkesroll, säger förskolechefen Anna Lena Åkerström.

Anna Lena Åkerström, Eva Larsson och Christina Svensson.

Anna Lena Åkerström, Eva Larsson och Christina Svensson.

I Team Nordväst har de fyra övergripande utvecklingsområden. Ett av dessa är Pedagogiskt ledarskap genom aktionsforskning och pedagogisk dokumentation, som de har fokuserat på under det senaste läsåret.
- Pedagogisk dokumentation är ett sätt att synliggöra barnens lärprocesser samt sitt eget lärande. Man ser vad som kan bli bättre, menar förskolechefen Eva Larsson.

Genom det kollegiala lärandet vill de visa hur varje arbetslag använder pedagogisk dokumentation. De har även alla läst boken Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans, under läsåret.
- Vi uppmuntrar alla att ta på sig sina pedagogiska glasögon och vara nyfikna på varandras arbeten under dagen. Vi har hört många bra diskussioner så det har de lyckats med, menar Anna Lena Åkerström.

Förskolecheferna Anna Lena Åkerström, Christina Svensson och Eva Larsson är överens om att pedagogernas lärande berikas när de får ta del av varandras presentationer.
- Det här är en fantastisk möjlighet att inspirera, plocka kunskap och lära av varandra. När man själv delger sina kunskaper och erfarenheter så bidrar man till det kollegiala lärandet och även verksamhetens utveckling, menar de.

Maria Therén, Malena Björnstedt och Helena Ljungfalk.

Maria Therén, Malena Björnstedt och Helena Ljungfalk.

Under kompetensutbildningsdagen så har alla arbetslag redovisat sin egen presentation två gånger och även tagit del av sex andra pedagogiska dokumentationer. Förskollärarna Maria Therén, Malena Björstedt och Helena Ljungfalk är nöjda med upplägget.
- Vi har tjugo minuter på oss att hålla presentationen och tjugo minuter till att sedan diskutera ämnet efteråt. Först tyckte jag att det lät som mycket tid men det visade sig att vi hade så mycket att diskutera så det blev perfekt, menar Maria Therén på Trönningebjärs förskola.
- Alla har gjort helt olika pedagogiska dokumentationer och det är så roligt att se, säger Helena Ljungfalk på Lindbergs förskola. Hon och hennes kollegor har exempelvis valt att dokumentera barnen som skapat egna sagor.

Förutom att pedagogerna får massor av bra tips och idéer så är de alla glada över att få träna på att redovisa inför grupp.
- Man blir stärkt av att göra det. Dessutom är det lagom stora grupper, cirka tolv personer i varje, så om det är något man undrar över så är det bara att fråga, menar Malena Björnstedt på Trönningebjärs förskola.

De är positiva till att få träffa varandra och diskutera, trots att de nästan är hundra pedagoger i Team Nordväst.
- Det är bara kul att vi är många. Det är väldigt givande att diskutera med andra som är insatta och funderar över liknande saker som en själv. Jag har redan plockat många godbitar från dagen som jag tar med mig och hoppas kunna utveckla på vår förskola, säger Helena Ljungfalk.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna