Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-12-18

Hög kvalitet i förskolan och skolans lärmiljöer

Tidigare i höstas hade förskola och skola dialog om tillgängliga lärmiljöer och hur dessa kan utvecklas i Varberg för barn och elevers bästa. Nu har dialogerna sammanfattats i en kvalitetsrapport med styrkor och utvecklingsområden.

Efter åtta dagar fullspäckade med dialog mellan personal i förskola och skola kan det konstateras att det finns en hög medvetenhet och kvalitet för tillgängliga lärmiljöer i Varbergs förskolor och skolor. Pedagog Varberg besökte en utav dagarna och rapporterade då om en positiv dialog.

- Vi är nöjda med det nya upplägget. För att det ska bli ett helhetsperspektiv så är det viktigt att pedagogerna är med och att vi får möjlighet att samarbeta med skolan, säger Caroline Josander, rektor på Brunnsbergs förskola och Bumerangens förskola. Jag tror att det här är början på ett bra och viktigt samarbete.

Hög medvetenhet om fysiska och pedagogiska lärmiljöer

Rapporten visar att de fysiska miljöerna ständigt justeras för att främja utveckling och lärande på olika sätt. På förskolorna är lärmaterial placerade så att barnen har tillgång till det, och material plockas fram och tas bort beroende på barnens intresse och är. Rum i rummen skapas för att miljön ska samspela med pågående undervisningstema och barnen ska kunna vara i ett mindre sammanhang.

Precis som för de fysiska lärmiljöerna finns en medvetenhet och aktivt utvecklingsarbete med den pedagogiska lärmiljön. Ambitionen i verksamheterna är att det ska finnas gemensamma pedagogiska strategier och stödstrukturer på respektive förskola och skola, för att hjälpa barn och elever att nå så långt som möjligt. På många grundskolor pågår det ett arbete med differentierad undervisning. Utgångspunkten är att undervisning sker gemensamt i elevgruppen och att lärandet ska få kraft från gruppen. I undervisningen anpassar läraren innehåll och form till olika nivåer för att stödja och stimulera alla elever att nå så långt som möjligt.

Normer och värden viktigt men svårt

Även den sociala lärmiljön var i fokus på dialogerna, och samtalsämnet var främst normer och attityder hos såväl barn som vuxna. Att arbeta med normkritiska perspektiv i skolan bidrar till att hålla ihop skolans uppdrag att förmedla kunskaper och värden. Normkritik handlar om att söka efter normerande och begränsande strukturer i den omgivande miljön istället för att leta begränsningar hos enskilda individer. Det är viktigt och låter självklart, men det är också svårt att realisera i praktiken så att det gör skillnad i undervisningen.

Ett utvecklingsområde enligt rapporten är att det samlade uppdraget att förmedla kunskaper och värden på ett tydligt sätt ska samspela i undervisningen. Rektorerna i förskola och skola har i december månad reflekterat över hur de själva och förvaltningen centralt ytterligare kan stärka en sådan utveckling.

Läs om alla styrkor och utvecklingsområden i rapporten här.

Camilla Tegebäck

ikon

Senaste nyheterna