Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-03-11

Hipp och hurra – Pedagog Varberg har födelsedag!

Tid är världens mest rättvisa resurs. Vi har alla lika många timmar på ett dygn att använda. Ibland kan tid upplevas långsamgående, ibland rusar tiden som ett höghastighetståg. När Pedagog Varberg nu fyller fyra år, är det med båda tidsperspektiven det blickas bakåt och framåt.
- Det är en fyraåring i ständig rörelse som vi firar idag, säger Maria Wirén, utvecklingschef och ansvarig utgivare för Pedagog Varberg.

I mars 2017 var Pedagog Varberg som digital plattform klar att läggas ut i sajberrymden. Utifrån behov att synliggöra det pedagogiska utvecklingsarbetet i Varbergs kommunala förskolor och grundskolor fick Pedagog Varberg ramar och målgrupper för innehåll.
- När vi ser tillbaka på åren genom nyhetsarkivet på Pedagog Varberg är det en redaktionell dokumentation av processer vi kan följa, säger Maria Wirén. Vi får ofta feedback av nyanställda i verksamheten att Pedagog Varberg fungerar som en informationskälla och en inspiration för att söka sig till skolverksamheten i Varberg.

Nyhet och make-over

Idag lanserar vi ett liten make-over för Pedagog Varberg. Startsidan har förändrats, de fasta flikarnas texter skrivits om till att vara i tiden med gällande verksamhetsplan och en ny typ av material presenteras som fyraårspresent.
- När vi ställde om arbetsmöten till digitala möten kom idén att via Teams spela in intervjuer som sedan redigerades och paketerades som ljudfiler, berättar Magnus Lindblad och Christian Lorentzen, IT-pedagoger och numera också ”poddproducenter”. Vi har ett par filer i pipeline, som givetvis också har transkriberats, och materialtypen kompletterar Pedagog Varbergs befintliga utbud.

Viktoria Struxsjö har varit med i arbetet med Pedagog Varberg från start. Nyhetsartiklar, filmer och reportage om pågående utvecklingsprocesser i de kommunala förskolorna och grundskolorna har producerats och publicerats.
- Det är roligt att beskriva och berätta om vad som händer i verksamheten. Pedagog Varberg är etablerad kanal i det övergripande kommunikations- och informationsarbetet. Tack vare att pedagoger, lärare, skolledare med flera vill dela med sig av vad som händer, blir Pedagog Varbergs innehåll relevant.

Camilla Tegebäck

 

FDLIS konferens 28 april 2021

Inbjudan till digital konferens: Lärande möte med forskare, lärare och elever i projektet FDLIS

Den 28 april 2021 hålls ett lärande möte där forskare, lärare och elever samtalar i projektet FDLIS.

FDLIS har pågått i tre år, och projektet går mot sitt slut. För att dela resultaten, erfarenheterna och kunskapen som vuxit fram under projektet bjuder FDLIS in till en avslutande konferens i form av ett lärande möte. Föreläsningar och workshoppar med lärare, forskare och elever står på agendan – lärandet sker tillsammans.

För anmälan och ytterligare information kring konferensen 28 april Länk till annan webbplats.
Sista anmälningsdag är den 15 april.

NYHET! Podd FDLIS

Lyssna på när Viktoria Struxsjö, flygande reporter på Pedagog Varberg intervjuar Jeanette Brink, förskollärare Bolmens förskola och Kalle Jonasson, forskare vid Högskolan i Halmstad om forskningsprojektet FDLIS.

Del 1. FDLIS – närmiljö som lärmiljö, förskolan Länk till annan webbplats.

ikon

Senaste nyheterna